Last ned programmet i pdf her

TEKNOLOGIKONFERANSEN
VESTLANDET 2017
Digitalisering - hva betyr det for meg?
HØGSKULEN PÅ VESTLANDET
CAMPUS KRONSTAD
22. MARS 2017
Teknologikonferansen Vestlandet 2017
Teknologikonferansen Vestlandet setter relevante faglige tema i regionen på agendaen,
og belyser utfordringer og muligheter.
Tema for årets konferanse er digitalisering, industri 4.0, Industrial Internet of Things og
robotisering – og hvordan dette kommer til å påvirke industrien.
Konferansen skal være en relevant møteplass for all industri på Vestlandet i den
situasjonen industrien er i.
Målgruppe er ledere fra industri, næringsliv, ingeniører, undervisning/studenter og
forskning.
Deltakelse på konferansen koster kr. 500,- og inkluderer enkel
bevertning. Studenter deltar gratis (lunsj ikke inkl.), begrenset antall plasser.
NFA HOVEDSPONSORER 2017:
Program:
11:00
Registrering av deltakere og enkel servering
11:30
Velkommen
11:40
Digital Norway – Toppindustrisenteret • Et verktøy for å møte
digitaliseringsutfordringen • Industritransformasjon for SMB’er
Linn Cecilie Moholt, CEO, Karsten Moholt AS
12:10 12:40
Industri 4.0 og Coboter – nye muligheter for små og mellomstore bedrifter
Professor Knut Øvsthus, Høgskulen på Vestlandet
13:00
Toro – erfaringer og tanker om digitalisering. Innovasjon i praksis
Ståle Faugstad, Toro
PAUSE
13:30
Grønn konkurransekraft
Nils Aadland, NCE Maritime Clean Tech
14:00
PAUSE
14:10-19:30
AVGANG KRONSTAD FOR BEDRIFTSBESØK TIL OSTERØY
TEMA: CNC OG ROBOTIKK. Vi besøker to bedrifter: Mjøs
Metallvarefabrikk AS og Lonevåg Beslagfabrikk AS.
I bussen på vei til Osterøy-bedriftene vil industrikonsulenten på Osterøy, Lars Mjøs, orientere om prosjektet
“Kompetanseutvikling i CNC og robotnæringsmiljøet i Hordaland”, si litt om klyngetenkning og orientere om
Kompetansesenteret for CNC og robot ved Osterøy vidaregåande skule. Han orienterer også om andre Osterøybedrifter som bruker roboter. Daglig leder i Mjøs Metallvarefabrikk AS, Bjørn Øvsthus, vil fortelle om egne erfaringer innen CNC, automatisering og roboter, og om at vi i Norge ikke nå er blitt konkurransedyktige i forhold til
resten av verden; vi har vært det lenge. Han orienterer også om Vestlandsønsker om samarbeid med Raufossog Kongsbergmiljøene om en Katapult-søknad.
15:15-16:45 Besøk hos Mjøs Metallvarefabrikk AS
Tema: “Automatisering av CNC-maskinering”
17:00-18:30 Besøk hos Lonevåg Beslagfabrikk AS
Tema: “Automatisering av både stor- og småserieproduksjon.”
18:30-19:30
Avreise fra Lonevåg Beslagfabrikk.
Ankomst Kronstad ca kl 19:30
PRAKTISKE OPPLYSNINGER:
TID OG STED:
PÅMELDING:
22. mars 2017
Høgskulen på Vestlandet,
Campus Kronstad
www.nfaplassen.no/arrangementer
ALLE må melde seg på, også studenter!
MEDLEMSKAP:
DELTAKERAVGIFT:
Medlemskap i NFA koster kr. 4.000,pr. kalenderår for bedrift, kr. 2.000,for undervisnings-/forskningssteder,
400,- pr. kalenderår for personlig
medlem og er gratis for studenter.
Deltaker kr. 500,-
Deltaker med utstilling kr 2.000,Gratis deltakelse for studenter!*
*lunsj ikke inkludert
BEDRIFTSBESØK:
Pris kr. 100,- for busstransport til/fra
bedriftsbesøkene.
Ta gjerne kontakt for mer info.
PÅMELDINGSFRIST:
Senest 20. mars 2017
Arrangementet er et samarbeid mellom:
Programkomité:
Mathias Mathiesen, HVL
Ingvar Henne, CRM/HVL
Roald Fiksen, Controlteam
Karin Sundsvik, NFA
Tom Kristian Venger, NFA