Avfall fra ressurs til verdi Fremtidsperspektiver for avfalls

Avfall fra ressurs til verdi
Fremtidsperspektiver for avfalls- og
gjenvinningsbransjen
Avfallsforum Midt-Norge 15. februar 2017
Av Nancy Strand, adm. direktør i Avfall Norge
Gratulerer!
Vi jobber i verdens beste bransje!
Støleheia,1996
Ecopro,2008
ROAF-anlegget, 2014
Klemetsrud,1967
NG Knarrevik, 2016
Nedgravde løsninger, 2005
Den Magiske Fabrikken,
2016
Teknologisk innovasjon
Bilde: Cambi.no
Bilde: Kretsløpet
Bilde: bir.no
Hva nå?
Globale utfordringer
De 50 største deponiene i verden truer
liv og helse til 64 millioner mennesker.
Globale utfordringer
TERJE LISLEVAND / UNIVERSITETET I BERGEN
Ny teknologi forandrer alt?
Bilde: Unsplash
Bilde: 3D-varius
Bilde: Jeopardy
Bilde: Rama, wikimedia commons CC BY-SA 2.0 FR)
Bilde: NASA
Bilde: Pepper
Mange nye rammevilkår ligger
på noens kontorpult i dag!
Hvor er avfalls- og
gjenvinningsbransjen om 10 år?
Vi skal ivareta og utvikle rammene
for nasjonal utnyttelse av avfall
Vi skal være offensive i
møtet med nye
rammebetingelser
Vi skal tenke
globalt
Navet i den
sirkulære
økonomien
Vi skal fremme en
bransjekultur med
innovasjonsvilje
Vi skal arbeide for
konkurranse på like vilkår
Kompetanse
REdu, kurs, etterutdanning, seminarer.
Fakta og analyser
Bransjeanalysen.
Nye allianser og
samarbeid
Internasjonalt samarbeid, øvrige bransjeorganisasjoner, studenter,
gründere og nye aktører inn mot bransjen.
Rammevilkår som
forener bransjen
Utvikle markedet for resirkulerte råvarer og produkter, konkurranse
på like vilkår, mer kildesortering og høyere utnyttelse av råvarer,
drivstoff og energi.
Kommunikasjon
Nasjonal kampanje og ny profil.
Avfallskonferansen 2017
Kristiansand 13. - 15. juni
Tusen takk for oppmerksomheten!
Kontakt: [email protected]