Legeringstillegg for mars 2017

Legeringstillegg på rustfrie- og syrefaste produkter
Tilleggene for mars 2017 blir som følger:
Kvalitet
SS/AISI/EN 1
2321/431/4057
2320/430/4016
2346/303/4305
2333/304/4301
2352/304L/4307
2352/304L/4306
2337/321/4541
2348/316L/4404
2343/4436/4432
2353/4435
2350/316Ti/4571
2387/4418
2324/4460
2368/253MA/4835
2377/2205/4462
2328/2507/4410
2378/254SMO/4547
2562/904L/4539
4529
SAF 2304/4362
W.4521/444
LDX 2101/4162
Stangstål
varmvalset
8,59
Stangstål
slipt/trukket
9,66
14,27
14,27
14,27
16,02
15,66
19,55
20,79
21,47
19,73
12,59
15,84
16,71
17,02
19,54
31,33
33,73
16,05
16,05
16,05
18,03
17,61
21,99
23,39
24,15
22,19
14,16
17,82
18,80
19,16
21,99
35,25
37,94
Plater
7,17
12,75
12,75
12,75
13,68
13,67
17,48
18,61
19,20
17,67
14,83
16,10
18,52
27,16
29,39
31,50
12,59
10,52
9,93
Alle priser i NOK/KG:
Kvalitet
2333 / 2352
2348 / 2343
SveiseRørdeler
44 %
47 %
Gjengerørdeler
44 %
47 %
Flenser
44 %
47 %
Hilsen
Sandra Wiselqvist
[email protected]
Rør
sveiset
14,78
14,78
15,86
15,86
20,27
21,58
22,27
20,50
17,20
18,67
21,49
31,51
34,10
14,60
12,21
11,52