PwC Mo i Rana inviterer til seminar

PwC Mo i Rana inviterer til seminar
PwC holder deg oppdatert på aktuelle nyheter og gir deg
håndfaste innspill på dagsaktuelle temaer.
Formålet er å gi deltakerne
•
en oversikt over aktuelle nyheter siste måned innenfor områdene
regnskap, skatt, merverdiavgift, selskapsrett og øvrige beslektede
økonomiske temaer
•
håndfaste innspill på dagsaktuelle temaer med tydelige poenger å ta
med tilbake til egen virksomhet
Seminarene er gratis og åpent for alle interesserte.
Kontakt
Bjørn Andreas Krane
Advokat
[email protected]
Tel: 952 61 435
Per Erik Pedersen
Partner revisjon
[email protected]
Tel: 952 60 035
For mer informasjon og påmelding gå inn på www.pwc.no/kurs
Kursplan – Vår 2017
8.mars
Frokostseminar - Ny skatteforvaltningslov.
Kursets varighet: 1 time.
5. april
Eiendomsprosjekter - Skatt, regnskap og mva.
Kursets varighet: 4 timer.
27. april
Frokostseminar - Aksjeloven § 8-10.
Kursets varighet: 1 time.
16. mai
Frokostseminar - Nyheter skatt/mva- revidert nasjonalbudsjett mv.
Kursets varighet: 1 time.
6. juni
Frokostseminar - Leiekontrakter i næringsforhold- hva bør leiekontrakter inneholde.
Kursets varighet: 1 time
Sted og tidspunkt
Alle frokostseminarene avholdes i PwC sine lokaler, Midtre gate 4, kl 08.15 de aktuelle datoene.
Kurssted for seminar 5. april er ikke avklart.
Påmelding
Det er ønskelig at påmelding gjøres på mail til [email protected] senest dagen før seminaret.
Dersom du ikke har husket å melde deg på er du likevel velkommen. Seminarene er gratis.
Med vennlig hilsen,
PwC Mo i Rana