April 18 • 8-10AMvolunteers needed!

DLEVKRUTLUK
KSIRANILUK
VEL MØTT PÅ
TANGEN
TORSDAG 16. MARS KL. 18.00
TIL
SOSIALT FELLESSKAP,
UNDERHOLDNING,
QUIZ
- OG IKKE MINST
EKSOTISKE SMAKSOPPLEVELSER
SOM STÅR TIL A:
ARABISK
AFRIKANSK
ASIATISK
Gratis inngang
Åpent for alle
Arr.:
Buvik pensjonistforening
Skaun frivilligsentral
Skaun Voksenopplæring
Mer informasjon:www.skaun.frivilligsentral.no