Vikariat ungdomsleder - Høvåg menighet > Forside

Stillingsbeskrivelse
Vikariat ungdomsleder Høvåg
Arbeidsgiver
Lillesand kirkelige fellesråd
Stillingstittel
Ungdomsleder 50-80%


Har ansvar for ungdomsklubben PUSH på lørdagskvelder. Arbeidet består i
planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av kveldene og ev. arrangementer i
sammenheng med ungdomsarbeidet (eks weekender og turer.) Det er i den
sammenheng også naturlig med noe engasjement i styre for PUSH som mentor og
veileder.
Etter skoletid – menighetens arbeid for elever på mellomtrinnet. Disse samles på
annen hver mandag på bedehuset fra høstferie til påske.

Bidrar i konfirmasjonsundervisning i samarbeid med kateket og prest.

Tar ansvar for gudstjenester i kirken og formiddagsmøter på Bedehuset spesielt
tilrettelagt for ungdom.

Følge opp div grupper slik som "Sisters" og Skolelaget.
Ungdomsarbeidet er et samarbeid mellom Den Norske Kirke og bedehuset i Høvåg. Stillingen
utformes i samarbeid med styret for bedehuset og menighetsrådet i Høvåg. Kirkevergen følger
opp det praktiske rundt selve stillingen. Det skal leveres inn oversikt over planlagt og utført
arbeidstid.
En del helgearbeid må påberegnes.
Det er mulighet for forlengelse av stillingen. Vikariatet er på ca ett år. Oppstart 15. august.
Det er krav om troskap mot Den norske Kirkes læregrunnlag.
Ved tilsetting kreves fremlagt politiattest iht Kirkeloven §29.
Søknadsfrist 31. mars 2017.
Spørsmål kan rettes til administrasjonsleder Anne Berit Repstad tlf 900 23331
Søknad sendes på epost til [email protected]