Utlegging av Sametingets valgmanntall til offentlig ettersyn

Utlegging av Sametingets valgmanntall til offentlig
ettersyn
• Samevalgstyret skal legge Sametingets valgmanntall ut til offentlig ettersyn så snart
det lar seg gjøre
• Utleggingsmanntallet kan skrives ut fra EVA. For brukerveiledning: trykk her.
• Sametingets valgmanntallet skal ligge ute til og med valgdagen i det året det er valg
• Det året det er valg til kommunestyrer og fylkesting distribuerer Sametinget et
utleggingsmanntall til offentlig ettersyn
1
|