Arbeidsprogram 2017-2019

SAK 5
ARBEIDSPROGRAM 2017- 2019
1. Øke medlemstallet til 300 i planperioden, og minst 15 pr.år
2. Arbeide for fast tilholdssted for laget bl.a for å sikre oppbevaring av ulikt
kildemateriale, kulturminner, gaver etc.
3. Fortsette arbeidet med bosettingshistorie/bygdebok for Rauma
4. Sammen med skriftnemnda bistå til at det blir gitt ut årbok hver år
5. Markere kulturminnedagen. Tema for 2017: Kulturminner i samfunnets tjeneste
6. Opprette et eget utvalg for kulturminneregistrering
7. Være høringsinstans og pådriver overfor kommunen og andre offentlige instanser vedr
kulturminnepolitiske spørsmål
8. Bidra til å øke samarbeidet med andre historielag i kommunen og andre
9. Søke å gjøre mer bruk av digitale hjelpemidler i vårt arbeid og kommunikasjonen med
medlemmer og omverdenen
10. Fortsette arbeidet med å bevare og utvikle Realskolebygget og tomta
Rauma historielag
Org.nr. 992 552 301
Konto nr. 3910 33 68719
Side 1