Sola jan 2017

NAV inviterer
Arbeidsgivere, ledere,
HR, verneombud,
tillitsvalgt til morgenmøte
Sola kulturhus, Mediasalen
onsdag 25.januar kl 08 - 09
TEMA
• Velkommen
• Rekrutteringshjelp fra
NAV
• Digitale sykmeldinger
• Økonomisk virkemiddel
BHT-honorar
• Arbeidslivscoach - unge
under 30 år med særlige
behov
Åpent for alle, men vi
ber om at du helst melder deg på, slik at vi får
oversikt over hvor mange som kommer.
Påmelding til NAV
For ytterligere informasjon, kontakt :
[email protected]