Veke 10 - Min skole

VEKEPLAN 6. trinn. Veke 10…………………………….
V.10
Måndag 6.3
Tysdag 7.3
Onsdag 8.3
Torsdag 9.3
Fredag 10.3
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Mat
Sym
No
No
No
No
No
Mat
No
No
Samf
Eng
No
Mat
No
Sym
No
Eng
Mat
Eng
Mat
Mat
Eng
Mat
Mat
No
Gym
Krle
Krle
Krle
Eng
No
Sym
Krle
Samf
Krle
Samf
Krø
Mat
Samf
Mat
Samf
Gym
Krle
Samf
Olw
13:25
Olw
13:25
08:15 –
09:45
10:00 –
11:00
11:45 –
12:45
12:55 –
13:55
Naturfag gr. 1 og 2
Musikk gr. 2 og 1
Mat og helse gr. 3
Kunst og handverk gr.4
Fag
Norsk
Matematikk
Samfunn
Engelsk
KRLE
Sosialt
Lekse til:
Tysdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Naturfag gr. 1 og 2
Musikk gr. 2 og 1
Olw.
Mat og helse gr. 4
Kunst og handverk gr. 3 13:25
Mål
Eg skriv dikt fritt og etter mønster
Eg bruker ulike måleeiningar for vekt
Eg lærar om mellomalderen
Eg arbeider med amerikansk historie
Eg kan forklare kva eit humanistisk livssyn er
Eg snakkar fint med og om alle medelevar.
Dette jobbar vi med
Dikt
Måling
Mellomalderen i Europa
USA
Livssyn
Respekt
KRLE: Les i Vi i verda s.90 og 91 med BISON-blikk. Skriv i KRLE-skrivebok fem nøkkelord.
Skriv kva nøkkelorda løyser opp.
Norsk: Les s.133, 134 og 135 i Zeppelin. Vel eit avsnitt du øver ekstra på og som du skal lese høgt
på skulen. Grunna kvifor du har vald dette avsnittet. Gjer oppgåve 16, 17 og 18 i Z s.135. Skriv med
heile varierte setningar i lekseboka di.
Norsk: Les s. 44 i Zeppelin. Vel eit av dikta du øver ekstra på og som du skal lese høgt på skulen.
Grunna kvifor du har vald dette diktet. Gjer oppgåve 1 og 2 s.45 i Z. Pynt fint til diktet ditt.
Engelsk: Les arket «facts about the USA» og gjer «after reading» oppgåve a-g munnleg. Glosene
står på heftet.
Norsk: Øv til diktat og skriv finskrift.
Finskrift og diktat
Dikt er leik med ord. Dikt er som ein stoppestad. Ein kan stoppe opp og sjå ting, ting som ein har sett
mange gonger før, men som ein likevel ikkje ha sett skikkeleg. Gjennom å skrive dikt kan vi oppleve
verda og tinga rundt oss på ein annleis måte.
Ordbank
Episk dikt
Proklamere
Nedbør
Sveve
Kondensere
Info til heimen:
Foreldremøte: Minner om foreldremøte onsdag 15.mars kl.18.00. Sjå eigen lapp og på heimesida til Rosseland.
Foreldre som skal vere med til Gullingen møter kl.17.00. På dette møtet vil det bli informasjon om
leirskuleopphaldet.
Helsing Roger, Alf, Hanne Britt, Hanne Lise,
Telefon til skulen: 51776398. 6.trinn: 51776385, Telefon til SFO: 95 49 41 10 og 46 81 93 72