Hovedstyret - Elverum Flyklubb

Elverum Flyklubb
Årsmelding 2016
1. Etter årsmøtet i 2016 har styret bestått av:
Leder: Thomas Midtsund, valgt for ett år
Nestleder: Knut Olav Myhre, valgt for ett år
Gruppeleder Motor: Ulf Petter Haugen
Gruppeleder Mikro: Stig Børrestuen
Gruppeleder Seil: Marit Lindstad
Gruppeleder Modell: Anders Fleischer
2. Styremøter
Vi har avholdt åtte(8) styremøter og behandlet 35 saker.
3. Aktiviteter som Hovedstyret har ansvaret for
Klubbkvelder. Det er avholdt sju(7) klubbkvelder. Fire på vinteren/våren og tre på
høsten. Oppslutningen har variert fra 7 – 8 til opp mot 20.
Vi har fått gode tilbakemeldinger på klubbkveldene og har et bestemt inntrykk av at
de har bidratt til å styrke fellesskapet i klubben, på tvers av gruppene.
Vi er én klubb.
4. Åpen dag, på Starmoen
Åpen dag ble avholdt lørdag 6. august. Vi satset på egne, og andre, frivillige krefter i
år. Vi brukte altså ingen penger for å hente inn fly eller andre attraksjoner.
Kraftig regnvær over store deler av østlandet førte til at vi ikke hadde gjestende fly.
Men lokalt på Starmoen var været helt OK til vår aktivitet. Mange fikk seg en tur i
lufta med våre motor-, seil- og mikrofly. Modellfly ble demonstrert.
Politihelikopteret kom, og ble godt mottatt. Mannskapet ga god informasjon om
maskinen og hva som var deres oppgaver, til et interessert og lydhørt publikum.
Vi hadde besøk, med brannbil, fra brannstasjonen i Elverum.
Og av politihund, også fra Elverum. Hundeføreren ga oss en fin og spennende
innføring i hva hunden kan brukes til.
Oppslutningen var, naturlig nok med det været, atskillig mindre enn året før.
Så nært som i Leiret var regnværet så kraftig at mange nok regnet med at flydagen
var avlyst.
Men vi tror at de som kom hadde en fin dag!
Kiosken hadde god omsetning, ut fra forutsetningene.
5. Økonomi/regnskap/budsjett
Reelt 2015
Driftsinntekter
Norsk Tipping
Elverum Kommune
Mva komp
Renter
Inntekt åpen dag (1)
13217
0
34675
112
38614
Reelt 2016
14877
7600
29120
178
10247
Budsjett 2017
15000
7000
29000
200
40000
LAM midler
Kontingent
Nyttårsball
Sum driftsinntekter
Driftsutgifter
Tilskudd årmøtesball
Grillaften
Fordeling åpen dag
Innkjøp/etablering domene
Drift hovedstyret (2)
Postboks (3)
Bruk av fasiliteter ORS (4)
Bank Avgifter
Innkjøp 50% i plenklipper
Brøyting
Klubbkvelder
Kontingent til gruppene
Skadedyr Pelias
Luftsportsuke medlemmer EFK (5)
Sum driftsutgifter
Årsresultat
Balanse
Omløpsmidler
Bankinnskudd SH
Bankinnskudd Nordea (6)
Sum omløpsmidler
7815
52810
0
147243
6747
52280
0
121050
7000
50000
0
148200
4500
0
29148
150
3635
1020
2328
4000
0
10167
265
1738
1563
5000
2281
0
2000
30000
350
2000
1050
5000
2000
9437
1667
40680
1100
0
93665
10125
1700
52810
1100
4500
95249
10000
3500
52280
1100
4500
113780
53578
25801
34420
Utgående
Inngående balanse Reelt i perioden balanse
3140
180633
183773
206436
-180633
209576
0
209576
Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Udisponert årsresultat (7)
Annen egenkapital
Sum egenkapital
Gjeld
Sum gjeld
Sum egenkapital og gjeld
Noter
(1) Lite arrangement pga vær
(2) Vingave 2015 og 2016, innkjøp
terminal
25801
209576
209576
0
0
209576
(3) Høyere pris 2016 pga problem i
nettbank
(4) Ifm møter og aktiviteter
(5) 30 medlemmer til halv pris
(6) NORDEA kto ble avsluttet og
overført SH
(7) Overføres egenkapital
For styret: Thomas Midtsund, styreleder