Årsmelding 2016 - Idrettslaget Leik

Hovedsamarbeidspartner:
Årsmelding
IL Leik
2016
Hovedstyret
Arbeidsutvalget har i 2016 bestått av leder Håkon Estenstad, nestleder Erland Blokkum og sekretær
Ingjerd Stenseth.
Hovedstyret har i alt behandlet 50 saker. Sakene det har vært arbeidet mest med er
medlemsregisteret, Leiks hjemmeside, førstehjelpskurs og Kraft til idretten. Arbeidet med
medlemsregisteret er et kontinuerlig arbeid, og det kreves gode rutiner i avdelingene når nye
medlemmer meldes inn. Ennå er det feil og mangler og disse rettes opp så om litt tid håper vi
registeret skal være ajour. Det ble arrangert førstehjelpskurs parallelt med kursing i bruk av
hjemmesida. Det hadde vært ønskelig med flere deltagere på førstehjelpskurset. Kraft til idretten er
også noe vi må jobbe med hele tida, for det gir idrettslaget gode midler. Prosjektet kraft til idretten
sier også mye om hvor flink dere på Hølonda er til å stille opp for idrettslaget. Av 300 idrettslag som
er med på dette prosjektet er vi nummer 8 over de som har rekruttert flest. AU behandlet 12 saker
gjennom året og har da hovedsakelig jobbet med Kraft til idretten, diverse avtaler og generell drift.
Medlemstallet har sunket noe siden 2015 og lå i 2016 på i overkant av 1000 medlemmer. Men dette
er hovedsakelig på grunn av opprydding i medlemsregisteret. Noe som er et arbeid som også vil
prege 2017
Idrettslaget Leik er en viktig aktør i bygdesamfunnet Hølonda, ved å representere et aktivt og sunt
møtepunkt for bygdas befolkning i alle aldre. Idrettslaget har flest aktive utøvere blant barn og unge,
men vi har også både damelag og herrelag i fotball, 4.divisjonslag i ishockey, noen aktive voksne på
ski. Både orientering og trim/friidrett har et meget godt tilbud for bygdas befolkning der det er
spesielt mange aktive voksne. Vi håper tilbudene favner så mange som mulig, men vi er åpne for å
starte flere idretter hvis det er av interesse. Vi skal blant annet prøve å starte opp en triatlon
konkurranse i år, men her er det viktig at personer som er interessert er med og bidrar. Vi er fortsatt
helt avhengig av støtte og hjelp fra alle som bor på Hølonda og er glad i idrett.
Økonomi
Fordeling av midler er en viktig oppgave for AU, i 2016 mottok Idrettslaget Leik kr 439 579,55 i
offentlige tilskudd. Dette er fordelt på kr 91 591,- i grunn- og aktivitetstilskudd og driftstilskudd fra Melhus kommune. I momskompensasjon fikk vi tildelt kr 119 631,- kr 155 094,- i NIF-midler og kr 73
263,55 i Grasrotandel. Totalt viser resultatet et overskudd på 36 000,- i 2016.
Idrettslaget Leik har Melhusbanken som sin hovedsamarbeidspartner, øvrige samarbeidspartnere er COOP Marked Korsvegen og Coop Marked Hølonda som samlet gir oss tilskudd på 105 000,- per år. I 2016 gjorde sponsorgruppen i Idrettslaget Leik en stor innsats med å få på flere sponsorer, det var med på å øke sponsorinntektene med over kr 60 000,-
Sportslig
Leik markerer seg godt sportslig. Flere avdelinger og utøvere har satt Leik på kartet både lokalt,
regionalt og nasjonalt. Dette tyder på et godt aktivitets og idrettsmiljø på Hølonda. Det henvises til
årsmeldingene for hver enkelt avdeling.
Når det gjelder barneidrett er Leik et breddeidrettslag med hovedformål å stimulere til positiv
aktivitet i flere disipliner. I dette ligger å sørge for at aktivitetene for de yngste er varierte og
spennende. Målet er at avdelingene skal samarbeide med å regulere aktivitetene slik at vi i stedet for
konkurranse om barna får en god samkjøring gjennom hele året. IL Leik er et breddeidrettslag som først og fremst har som formål å stimulere til positiv fysisk aktivitet
for alle aldre i vårt nærmiljø. Inaktivitet, med negative helsemessige og sosiale følger, er dessverre en
trend som blir utbredt også blant de yngre. Frafallet fra deltakelse i idrettslaget sine tilbud tiltar i
tidlig ungdomsalder. Det er derfor viktig at idrettslaget gjennom sine tilbud skaper interesse for ulike
former for fysisk aktivitet, og at dette gjøres så variert og spennende at det passer for alle. Dette er
et viktig grunnlag for å stimulere til økt aktivitet og redusere frafallet som vi har i dag. Variasjon og tilbud til alle, uavhengig av fysiske og sosiale forutsetninger, vil være en viktig
målsetting. Det å sørge for et variert og tilpasset aktivitetstilbud for de yngste må styres gjennom
noen retningslinjer for barneidretten, og følges opp av laget sentralt.
Anlegg
Når det gjelder anlegg har idrettslaget Leik kunstgressbane og to gressmatter for fotball. Det er satt opp nye tribuner i tilknytning til kunstgressbanen. Vi har utendørs ishockeybane med kunstis, løypemaskin som i hovedsak brukes på Jårakjølen og hoppbakke på Gåsbakken. Det er laget nye orienteringskart og det dukker stadig opp nye trimposter. I tillegg håper vi fortsatt på et nytt stadion
på Langbakken, det vil sannsynligvis være et langsiktig prosjekt vi håper å få gjennomført slik at tilbudet på Jårakjølen blir enda bedre. Utfordringene framover blir å vedlikeholde våre anlegg og løypemaskiner, slik at vi sikrer god kvalitet på tilbudene våre. Arrangement
Hovedavdelinga har arrangert kurs i førstehjelp og kurs i bruk av hjemmesida.
Leik drives fortsatt på god dugnadsånd og godt samhold. En stor takk til alle som har vært involvert i, og som har samarbeidet med Idrettslaget Leik i 2016
Mvh
Styret IL Leik
Fotballavdelinga
Styret har bestått av:
Leder
Sportslig leder
Leder barneidrett
Sekretær
Økonomiansvarlig
Anleggsansvarlig
Materialansvarlig
Styremedlem
Vidar Pettersen
Øystein Hegge
Trine Haagensen Kjelsberg
Sveinung Bakke
Jan Are Bjerkenås
Helge Veien
Kai Ivar Grøtte
Mona Pedersen
Trenere/lagledere i 2016:
Herrer Senior: John Atle Hammerås, Steinar Mikkelsen, Jan Hage, Sveinung Bakke
G16: Frode Wold, Arnt Idar Eid, Øystein Hegge
G13: Frode Haugen, Rune Langås, Beate Finanger.
G11: Peder Mo, Kjetil Eid, Per Kristian Berg, Linda Lilletiset
G9: Dag Rune Bjerkenås, Vidar Lillebudal, Gudny Rekstad.
Miks 8: Håvard Bakk, Ola Haugen, Ingrid Ler, Camilla Fossmo.
Miks 7: Stian Aar, Øystein Celius, Tove Eid
Damer Senior: Stein Restad, Torun Stenset, Jorid Sunnset
J17: Petter Gaustad, Monica Lyngen, Heidi Leraand, Vidar Pettersen
J14: Rune Gaustad, Janne Myhr Nordli
J11: Eirik S Brattli, Maylen Rognskog, Tove Øyen
J10: Dag Estenstad, Merete Moum, Tonje Rønstad
J9: Arnstein Skogstad, Bodil Sunnset, Jorunn Blokkum
Generelt
Det har i 2016 vært avholdt 11 styremøter.
Økonomi
Omsetning ble kr. 1.321.182. Totalt resultat: -15.580 kr. I motsetning til de siste årene ble det altså i år et underskudd. LeikCup ble dessverre dårligere enn tidligere års resultat. I tillegg har vi tatt noen investeringer, bl.a. i fotballmål og vedlikehold av kloakk. Vi budsjetterte også med et underskudd i 2016. Økonomien i fotballavdelingen er solid.
Sportslig:
Seniorlag, herrer
Vi hadde i år 2 herre seniorlag i 6.div.
o Leik1 kom på en 2.plass i sin avdeling. Manglet en plass på opprykk.
o Leik2 kom på 4.plass i sin avdeling.
Damelaget
Laget kom på 4.plass i 4.divisjon.
Jenter 17, 11`r
Spilte i 2.divisjon. Endte på 2. plass i vårsesongen og 4. plass i høstsesongen. Deltok på Norway Cup og kom til semifinale i B-sluttspillet.
Jenter 14, 7`er
Viste stor framgang i løpet av sesongen, og ble nummer 2 i høstsesongen.
Gutter 16, 7`er
Spilte i 2. divisjon av totalt 2 divisjoner og leverte en strålende høstsesong og endte på 2. plass. Deltok på Hessa Cup i Ålesund og endte på en flott tredje plass.
Gutter 13, 7`er .
Viste stor framgang i løpet av sesongen, og ble nummer 2 i høstsesongen. Deltok på Hessa Cup med
god innsats og hadde en flott tur til Ålesund.
Gutter 11, 7`
Var på sin første overnatting på Røros Cup. Hadde det flott både sportslig og sosialt.
Jenter 11, 7`
Var på sin første overnatting på Dråkung Cup i Surnadal . Hadde det flott både sportslig og sosialt.
Mix Lag
For de aller minste har også hatt en vellykket sesong med mange opplevelser for små og store.
Lag som har deltatt på Cuper i distriktet har fremstått og representert Leik på en glimrende måte.
Steinar Mikkelsen har dette året fungert som trenernes trener, og har vært en viktig investering i kunnskap til andre trenere i Leik.
En rekke spillere har vært på sonesamlinger/kartlegging i 2016. Noen har til og med gått videre til nye samlinger.
Vi avviklet ”grendacup” før plattdansen i august, med mange lag og mye publikum. Stor suksess som gjentas i 2017. Ideen med å ta med både damelag og herrelag fungerte godt.
Klubbdommerkurs ble avholdt, og ca. 15 stk. deltok. Disse fikk dømme kamper utover sesongen. Vi mangler fremdeles noen som kan hjelpe til å dømme de eldste klassene.
Sander Lillebudal har vært kretsdommer i år.
Arrangement:
Festen med Vassendgutane ble en suksess.
Anlegg
Våre anlegg er med og bidrar til at flere ønsker å spille fotball. Selv om vi hadde grasbrann på begge våre baner, Korsvegen og Gåsbakken.
Avslutning
Styret vil få rette en stor takk til:
- Alle aktive for fin innsats i året som har gått.
- Alle som har støttet opp om våre aktiviteter gjennom dugnadsarbeid/ komitearbeid og ikke minst som heiagjeng på kamper. - Årets Leikcup-komitè, med leder Hilde-Mona Hammerås i spissen.
- Våre dyktige dommere.
Til slutt vil styret rette en stor takk til alle trenere/lagledere som bidrar til å gi et godt sportslig tilbud til de aktive og som gjerne bruker 3-4 kvelder i uka på trening og kamper. Vi ser fram mot et fortsatt godt samarbeid også i året som kommer!
Styret i fotballavd.
Håndballavdelinga
Styret har bestått av:
Leder:
Hanne Eid
Sekretær: Randi Torstensen
Økonomi: Beate B Johansen
Materialforvalter:
Bente Jønland
Barneidrett:
Randi Wehn
Styremedlem: Hilde Sølberg Flisen
I 2016 er det blitt avholdt 6 styremøter, samt flere foreldre og trenermøter.
Sportslig
Vi har hatt nesten 50 aktive håndballspillere fordelt på 3 lag med minihåndball og 2 serielag J10 og J11. Vi har gymsalene på Eid og Gåsbakken skole som treningsarena for minihåndballspillerne, mens de to serielagene J10 og J11 trener i Lundahallen på Lundamo.
Minihåndball J7 (2009):
Vi har trent 1 kveld i uka i gymsalen på Gåsbakken. Vi startet sesongen med 10 unger på trening, men
dessverre så ga de 2 guttene seg etter et par treninger. De 8 jentene som nå spiller sin første sesong med håndball, er utrolig flinke med ballen og har allerede en god teknikk. På en av de første treningene fikk vi besøk av Kikki. Hun viste oss øvelser som var til stor nytte for både spillerne og trenerteamet. Vi jobber mye med å lære jentene reglene, de er interessert og flinke til å komme på trening. Før jul var vi ikke på cup, men vi hadde noen interne treningskamper mot J/G8. Kveldsmat etter trening er veldig populært, og det har vi fått til to ganger. Tidlig på januar var vi på vår første cup i Horghallen. Alle var veldig spente, men de var så flink til å sentre, jobba godt i forsvar og scora mål. Men aller viktigst, så har de det veldig gøy og trives sammen. Før vår første sesong er over, skal vi på 2 cuper til. Trenere har vært Janne Marit Midtflå og Toril Eid Kjerstad, lagleder har vært Hanne Eid.
Minihåndball J/G8 (2008)
Vi startet med 7 spillere, men har dessverre hatt et frafall.
Vi startet treningene på slutten av oktober. Ble ei trening før vi spilte cup i Lundahallen. Har også spilt cup i Horghallen. Skal på cup 4. februar i Meldal, og så tenker vi en til. Men det er ikke helt bestemt enda. Merker at de gleder seg veldig på cup og de er gira på å spille kamper. Hvis det er mulighet for serie neste år, så tror jeg det kan være fint for gruppa. Treningsmessig så jobber vi med mye av det samme som i fjor. Pasninger, ballfølelse, skuddteknikk, litt keepertrening, tørre å gå et skritt ut i forsvar, jobbe sidelengs. I angrep så har vi fokus på at alle skal være borti ballen før vi skyter og at alle skal få skyte. Siden vi er så få, så får jeg god tid til å veilede hver enkelt. Men i forhold til å skulle spille på treninger, så er vi litt få. Trener Tone Gundersen og lagleder Tove Fuglås og Ingrid T Ler.
Minihåndball J/G 9 (2007)
Vi har hatt 11 spillere denne sesongen, med en gutt og ti jenter. Vi har trent i gymsalen på Eid skole, og det har fungert veldig bra. Fokus på ballbehandling, pasninger, skudd, litt styrke/balansetrening, i startgropa på finter, og spill på mål. I tillegg legger vi stor vekt på den sosiale biten, med respekt for hverandre. Ei trening i Lundahallen sammen med J 2006 har vi også hatt. 7 av spillerne våre har hospitert hos J2006, og det har vært veldig positivt. De har blitt tatt veldig godt i mot, og inkludert i laget.
Hittil i sesongen har vi vært på ei turnering i Klæbu, der vi deltok med to lag. God innsats og spennende kamper! ��
Som juleavslutning var vi i bassenget og koste oss.
Planene våre framover er å lage ei miniturnering i Lundahallen sammen med J2006 og J2005, der vi
deler opp på tvers av lagene, og spiller kamper. Kveldsmat sammen etterpå. Så har vi planer om å delta på ei turnering sammen med J2006, der vi spiller på stor bane. Forhåpentligvis blir det enda ei turnering på oss. Tusen takk for sesongen 2016/17, og tusen takk for lånet av disse supre og trivelige barna. ��
Mvh Jorun Blokkum og Anita Hammerås
J10 (2006)
Våren 2016 var vår siste minihåndballsesong. Vi var på flere cuper, blant annet en hvor vi spilte på stor bane. Dette var visst veldig gøy og jentene signaliserte utover våren at de var klare for seriespill og stor bane. Jentene trente hver mandag i gymsalen på Eid. Bente Estenstad, Camilla Røe, Hilde Sølberg Flisen og Bente Jønland utgjorde trenerteamet. Merethe Moum bidro også med keepertrening. På treningene var det oppvarming, teknikkøvelser og en spillsekvens til slutt. Det ble
også terpet en del på regler. Jentene var flinke til å møte på treninger og det var full innsats hver gang!
Høsten 2016 har jenter 10 vært 8 spillere, alle født i 2006. De har trent sammen med J 11 hver mandag i Lundahallen. Treningene har i hovedsak bestått av skadeforebyggende øvelser, oppvarming, teknikkøvelser og spillsekvens. 7. til 9.oktober ble det en pangåpning av sesongen på Røroscup. Med overnatting på klasserom, felles måltid, laserX, diskotek og flere håndballkamper, ble dette en sosial helg sammen med J 11. Resten av høsten har jenter 10 spilt seriekamper, til sammen 9 kamper med både seier og tap. Dette er første året med kamper på stor bane og jentene har hatt stor fremgang både i angrep og forsvar. Resten av denne sesongen skal vi spille ferdig seriekampene, delta på noen dagscuper, også er det store målet sesongavslutningen på Elverum Yngres cup 21.23.april sammen med J11. Jenter 10 er en treningsglad gjeng som alltid står som en mur i forsvar, og det skal vi fortsette med. Trener for laget har vært Bente Estenstad, og Ingvild Estenstad har vært lagleder.
J11 (2005)
Vi avslutta sesongen 15/16 med å dra på Rosecup i Molde med J-10 og G-10. Det ble suksess både sosialt og sportslig.
J-11 sesongen 16/17:
Vi er denne sesongen 10jenter (alle født i 2005). Treningene er i Lundahallen mandager, 18.00-19.30.
Vi trener sammen med J-10. Hver trening starter med minst 10min. skadeforebyggende
øvelser. Ellers er økta delt inn i oppvarming, teknikkøvelser og avsluttes med spillsekvens.
Vi spiller i serie, og spiller jevnt med de fleste lagene vi møter. Vi har hatt to langturer (Frøya/Hitra og
Halsa), ellers spiller vi mot lokale lag. Jentene har hatt stor framgang i spilleforståelse og viser veldig stor interesse og iver både på trening og i kamp. Det er mye godt humør og et veldig positivt miljø blant jentene.
Vi er sammen med J-10 meldt på Elverum yngres cup, 21.-23.april.
Vi kommer til å trene i Lundahallen fram mot denne cupen (vil kontakte jentetrener i fotball for et ev.
samarbeid i april, slik at de ungene som vil får trent både handball og fotball.) Monica og Kikki
Tidligere Leik spillere:
Hovin/Trønderlyn/Leik (oppløst etter 3 måneder): Knut Martin Sunnset, Eivind Næve, Mats Olav
Hansen
Melhus/ Gimse: Knut Martin Sunnset og Tiril Stubsjøen Mo
TrønderLyn: Kristin Gaustad
TrønderLyn/Hovin/Leik: Hanne Gaustad
Strindheim håndball Elite: Fredrik Gaustad Pettersen
Dommere: Vi er så heldig å ha to dommere som dømmer for Leik, Arild Reitan og Jan Henry Hoel. Arild har dømt for Leik i 39 år, Jan Henry i 31 år. Sammen har dette dommerparet dømt kamper i 26 sesonger. De gjør en flott innsats og vi håper de fortsetter å dømme for oss også neste år.
Økonomi
Vi har god økonomi, men vi merker godt økt aktivitet med flere spillere. Dette er noe vi har tatt mer høyde for i budsjettet for 2017. Vi har salg av spekemat som hovedinntektskilde, i tillegg har vi fått solgt en del matesker med Leik logo.
Ishockeyavdelinga
Styret har bestått av:
Leder:
Sekretær: Sportslig leder:
Økonomi: Baneansvarlig:
Materialforvalter:
Barneidrett:
Styremedlem:
Styremedlem:
Lilian Eid
Marita Steinsvoll Ravn
Lillian Eid
Hanne Langås
Hans Jørgen Berg
Eirik Brattli
Dag Estenstad
Odd Ivar Gagnås
Peder Mo
I 2016 er det blitt avholdt 11 styremøter.
Sportslig
HOCKEYSKOLEN og Micro:
Vi startet i november med treninger på onsdager og fredager med Lek på is. I starten av sesongen var
vi litt for få til rene hs og micro lag, men nå fra jule har det blitt mer rene lag, og vi ser det er suverent. Antall barn på isen har variert noe, alt fra 10- 25stk. Vi har deltatt på alle aktivitetsdager som er arrangert i 2016. Vi jobber litt med selve spiller nå med micro-gjengen, og det Dag gjør og sier
har vist seg i de siste kampene, og det har gitt uttelling. HS gjengen har blitt en stor gjeng, med
masse tøffe gutter og jenter. De er blitt superflinke. Vi gleder oss til siste del av sesongen med hjemmecup. Noen kvelder avslutter vi med frukt eller kveldsmat som viser seg å være sosialt og trivelig. HS har deltatt på alle de 6 aktivitetsdagene som er blitt arrangert i 2016. Trenere har vært Dag Estenstad, Kjetil Blokkum og Øystein Celius. Lagleder Christine Aar.
MINI:
Høsten 2016. Laget har ca 18 unger som har vært innom til sammen, men stammen er på ca 12 stk.
Har hatt to økter i uka på 1time og 15 min hver tirsdag og torsdag. Har deltatt på alle aktivitetsdagene som er blitt arrangert i 2016, med 2 lag: U-9 OG U-10. Trenere er Odd Ivar Gagnås,
Frank Gaustad og Frode Lilleberg. Lagleder er Benedicte Kvam.
U-11:
Høsten-ut året 2016. Har treninger sammen med u-12 på mandager og Mini på torsdager. De spiller ikke serie, men er med mini på aktivitetsdager og 1-2 spillere er med på kamper i u-12 serien. U-11/U-12:
VÅREN 2016: U-11 besto av 5 rett årige spillere, 5 stk nedsøkte 04 årganger. Keeper har vært Ida Pettersen Ler ifra Kvål og vi har lånt 1 Minispiller regelmessig samt 2 Minikeepere i 1 kamp. Spilte 12
seriekamper på våren. Vi henger godt med By-lagene og har blitt veldig flinke til å spille puck sammen. Har trent 2 ganger i uka i tillegg til seriekamper med meget gode treningsforhold. Deltok på
Cup i Østersund Nyttårshelgen og tok med oss Fair Play pokalen hjem. Deltok på hjemme-cup i månedskifte februar/mars. Avsluttet sesongen med å spille u-11 Cup i April i Leangen. Der spilte vi mot lag som Storhamar, Vålerenga, Stavanger og Lillehammer, med meget gode resultater. Lånte med oss ei spillerekke (5stk) Minispillere ifra Leangen og ble nr 4 i Cupen, 11 lag fra hele Norge deltok
i Cupen. Meget bra og innholdsrik sesong. Scoret 127mål og 79 noterte assist i seriespillet.
Høsten 2016: U-12 Besto av 5 rett årige spillere, 5stk nedsøkte 04 årgang. Keeper har vært Ida Pettersen Ler ifra Kvål. Har hospitert med os 1stk U-11 spiller regelmessig. Startet i september med treninger i Byen og på egen is først i November. Har minimum 3 aktiviteter i uka, enten kamper eller treninger. Har hatt utfordrende treningsforhold pga mye dårlig vær og det har vært en del fravær på treningene pga sykdom blant spillerene. U-12 laget har trent sammen med u-11 1 gang i uka og har
spilt 7 kamper i høstsesongen. Laget henger godt med de fleste av bylagene. Vi har fortsatt fokus på å lære seg å spille sammen. Trenere har vært Kjetil Eid og Bård Lilleberg. Lagledere har vært Tove Eid
og Marita Steinsvoll Ravn.
U-14
17 stk aktive gutter i denne gruppa. Veldig flinke til å møte på de 3 organiserte treningene i uka. Stort
sett 12-15 stk på alle treningene. Det er stor variasjon i ferdigheter og treningsiver. De aller fleste går for lite på skøyter utenom de organiserte treningene. Det er noe av forklaringen at vi sliter sportslig imot bylagene, men guttene har et meget godt samhold og er veldig positive tross en del motgang.
De har det flott sammen og det vises langt utenpå alle i dette laget og trenerteamet. Kunstisanlegget
gjør at vi har gjennomført alle treningene. Enten det har vært kulde eller regn, så har vi trent. Vi har valgt å ikke reise på noen turneringer i 2016. Trenere i år har vært Åge Restad og Gjermund Eid. Hans
Jørgen Berg er lagleder og assistenttrener og…mye mer…
4. DIVISJON
Vår 2016: Leik sitt 4.div lag har denne våren bestått av 15-20 spillere som har deltatt i serie med 12 lag. Leik endte sesongen litt over midten på tabellen som lag nr 5. Vi har prøvd å gjennomføre 2 treninger i uka, men har lite oppmøte på en del treninger.
Sesongen 2016/2017: Leik har denne sesongen spilt i 4.div avd B sammen med 6 andre lag. Laget har
bestått av ca 15-20 spillere, hvor av en stamme på ca 15 spillere som er ganske stabil. Leik ligger i
skrivende stund som lag nr 1 i serien, med klart best målforskjell av samtlige lag. Så langt har vi vunnet 8 kamper og står kun med 1 tap. Vi har også i år prøvd å gjennomføre 2 treninger i uka, men etter dårlig oppmøte har vi blitt enige om å prøve å samle alle på ei trening i uka.
Før denne sesongen har vi dessverre mistet noen av de spillerne som har vært med oss en stund, men nye og friske unge krefter er kommet til. Det er moro å se hvor godt dette laget har blitt og hvor
samspilte de unge lovende har blitt, med de som har mye rutine. Trener har vært Åge Restad og
lagleder Elin Rønning.
Arrangement
U-13 Cup 6/2-16 Leik, Astor, Rosenborg og Leangen deltok.
14/2: Auto Winter Classic arrangert. Lokale bedrifter som kjemper mot hverandre.
5/316 Aktivitetsdag Hockeyskole, Micro og Mini-lag ifra Leik, Astor, Leangen, Rosenborg deltok. U-11
Cup 6/3-16 Leik, Astor, Rosenborg og Leangen deltok.
3.mars
REVY med HIPP, HIPP, HIPP v/ Kveli, Rånes og Bremseth. Fult Hus og meget vellykket arrangement. Hockeyavdelingen gjentar dette med revy i mars 2017 og årlig arrangement. KICK-OFF 6.11 Første året vi arrangerte. Bra oppmøte av alle lag, bilde av hvert lag, åpen kiosk og god
stemning. Vellykket og gjennomføres neste år også. 26.11
og 27.11 Aktivitetsdag: Avlyst pga varmt vær og dårlig isforhold. Vi fikk satt ny dato på aktivitetsdagen til 25. og 26. februar 2017.
Leik-spillere/ledere
Dag Morten Wehn spiller for tiden for Lillehammer i GET-Ligaen.
Ine Sjøbakk Åmot er vår representant for jentekretslaget og Wing Jenter.
Jørgen Refseth, Mats Åmot, Ine Åmot og Elin Rønning er våre representanter som dommere i SørTrøndelag Ishockeykrets. Espen Refseth representerer Leik som Leder i Sør-Trøndelag Ishockeykrets.
Anlegg
Garderobe i Hockeyhuset: Dugnader gjennom hele sesongen med å ferdigstille toalett og dusj, og selve garderoben ble malt, bygget benker, lagt gulv. Alt av innventar og materialer er blitt sponset.
Varmtvannstank, blandingsbatteri, rørdeler i forbindelse med dusj etc har Hockeyavdelinga påkostet selv. Vi er nå så godt som kommet i mål med denne garderoben som er viktig pga plassmangel.
Banen:
Kunstisanlegget: Kjøleanlegget gjorde at vi var på is i starten av november. Anlegget fungerer og vi leverer varme til Eid skole. Vi har stadig dialog med Bygg og eiendom/skolen gjennom hele sesongen
med å optimalisere anleggene. Og samarbeidet med dem og spesielt driftsleder på Eid skole er veldig bra. Vi har jo i år også hatt en mild vinter som gir oss mulighet til å levere varme i perioder hvor vi ikke forventer energisalg. Kunstisanlegget vårt gir oss stabile forhold men vi måtte avlyse aktivitetsdagene på november pga varmt og vått vær, hvis vi hadde gjennomført denne aktivitetsdagen så hadde vi risikert og ødelagt isen for senere aktiviteter. Serier og andre aktiviteter er blitt gjennomført som planlagt, takket være vårt anlegg og banemannskap. Banemannskapet preparerer isen før, under og etter hver trening, kamper og i helgene. Banemannskapet på vår bane utfører en helt enestående innsats gjennom hele sesongen, dag og natt. Vi er dem evig takknemlig. Så de fortjener en stor takk for innsatsen denne sesongen også. Leik Hockey har i år hatt helt supre treningsforhold
På høsten før sesongstart forbedret vi banen ved å heve vant flere steder rundt banen, hvor det gir resultater i at det blir stødig is hele sesongen. Til våren/sommeren 2017 må vi foreta en større forbedring av grunnen. Noen steder er grusen i bunnen forsvunnet under rørene. Da stikker rørene over grusen som utgjør en fare for at rørene ødelegges. Dette er en stor jobb som gir oss en stor utfordring, banemannskapet holder på å lage en plan for hvordan vi skal få til. Leik Hockey vil takke Hans Jørgen Berg, John Even Gåsbakk, Geir Anders Eid, Terje Sunnset, Roger
Rimol, Gjermund Eid, Idar Eid, Tom Odin Gaustad for deres enorme innsats denne sesongen.
Leik Hockey vil takke alle foreldre og foresatte for deres innsats kamper, cuper, treninger og
dugnader.Styret i Ishockeyavdelinga takker Hovedstyret, IL Leik, Sør-Trøndelag ishockeykrets for samarbeidet og alle som har støttet oss i dette året. Økonomi
Leik Hockey har en sunn økonomi, og lån i fra Hovedavdelinga er påbegynt tilbakebetalt.
Saldo i Melhusbanken pr 31.12.16: 354 469,Kjøp av energi er den desidert største utgiftsposten. Det brukes hver sesong ca 150 000 kwh til drift
av kunstisbanen, gir oss is i 4 mnd.
Det er betalt avdrag til lån i Melhusbanken både vår og høst, og det er laget en nedbetalingsplan for lån, gitt av hovedavdelinga i 2013/2014.
På inntektsiden finner vi salg av energi til Eid skole, salg av kornband og dugnader(vask, varetelling)
som store inntektskilder. I tillegg er våre 3 aktivitetsdager/cuper gode inntektskilder med årlig inntekt på ca 100 000,-. I mars fylte vi dessuten Hølonda Samfunnshustil forestillingen
HIPP,HIPP,HIPP, og fikk en bra buffer til oppstart av en ny sesong. Hockeyavdelinga har også overtatt Ullmax-salget fra skiavdelinga, i tillegg til at vi har fått i stand en del nye sponsorer.
Til oppstart av sesong 2016/2017 har hockeyavdelinga jobbet frem en felles bekledning: varmedress
og hettegenser. Salget er administrert av hockeyavdelinga, noe som medfører en økning både på inntekt-og utgiftsida i regnskapet. Salget genererer lite/ingen inntekt for hockey, noe som er svært bevisst i fra styrets side.
Treningsavgifta har vært uendret, mens baneleie som gjelder mini, micro og hockeyskole samt
utstyrsleie er justert noe opp sesongen 2016/2017.
Høsten-16 tok hockey i bruk mCash som betalingsmetode: i Leik-kiosken, ved kornbandsalg, salg av
idrettsutstyr og på aktivitetsdag. Dette gjør det enklere for folk å handle/betale.
Det er planlagt et nytt humorshow med Klypa i mars. Vi har som mål å fylle samfunnshuset i år også, slik at vi sikrer en buffer til oppstart av ny sesong.
Med hilsen
styret i Leik Hockey.
Orienteringsavdelinga
Styret har bestått av:
Leder:
Sekretær: Økonomi: Materialforvalter:
Barneidrett:
Styremedlem:
Svein Olav Åmot
Kristin Løhre Sølberg
Erik Foss
Svein Unsgård
Tone Almås
Kristian Fossmo
I 2016 er det blitt avholdt 3 styremøter.
Sportslig
Avdelinga har arrangert treningsløp, O-åtter, klubbmesterskap, Hølondløpet og bedriftsløp.
Våre løpere har deltatt i flere kretsløp og i kretsmesterskap. Under Km langdistanse på Jervskogen i
Malvik, ble Tone Almås kretsmester.
Under Midt-Norsk mesterskap i Os og Dalsbygda deltok Leik med 7 deltakere, det ble ingen medaljer,
men seier i stafetten i mix klassen.
I årets Orkla/Gaula-karusell måtte vi i år nøye oss men en 2.plass, bak Melhus.
Under NM for junior og senior i Bodø og Fauske stilte Leik med 2 løpere Ola Keiserås og Jonas
Unsgård.
Under «5-dagers» orientering i Selen i Sverige, deltok hele 18 Leik- løpere.
I perioden juni til oktober har totalt 100 turorienteringsposter vært satt ut i forskjellige områder i
bygda. Mange har benyttet seg av tilbudet. Det samme gjelder «Geocache» som er gjennomført
sammen med trimavdelinga.
Arrangement
-
O-åtter/treningsløp, 10 løp i perioden mai til oktober.
Klubbmesterskap på Gåsbakken den 24. August.
Orkla/Gaula-karusell med samlingsplass ved Gåslandsvatnet den 8. juni.
Bedriftsløp i Skaråsen / Rotåsen den 9. august.
Hølondløpet, kretsløp i Almåsmarka, med samlingsplass i Rønningsbakken den 14. august.
Nattløp i Eidsåsen den 14. oktober.
Skoleorientering for klassene ved Eid- og Gåsbakken skoler.
Anlegg
Vårt nye kart i området Rotåsen - Klefstad har blitt tegnet sammen med kartet i Skaråsen. Dette har
gitt oss utvidet mulighet til å arrangere større løp, noe som har ført til at vi skal arrangere Kretsmesterskap i orientering, mellomdistanse i 2017.
Vi har videre synfart og utvidete kartet i Almåsmarka noe.
Økonomi
Årsregnskapet viser et overskudd på ca. kr. 25.000, -, og styret mener økonomien er under god
kontroll.
Vi takker alle som har deltatt og bidratt gjennom orienteringssesongen 2016.
Korsvegen 23. januar 2017.
Styret O-avd. IL Leik
Skiavdelinga
Styret har bestått av:
Leder: Sekretær: Økonomiansvarlig: Anlegg: Barneidrett: Sportslig leder: Styremedlem: Styremedlem:
Ole Gunnar Sølberg
Per Kristian Berg
Anita Randen
Ole Jonny Eid
Marthe Eid
Stine L. Næve
Jon Finanger
Ole Ingebrigt Eid
I 2016 er det blitt avholdt 9 styremøter.
Sportslig
Barneidrett og barn i løypa: På grunn av snøforholdene ble starten av sesongen noe redusert. Det var mange barn som var med og hadde det gøy på ski. De gikk på ski i lysløypene ved skolen, og de fikk prøvd seg på blant annet hopp, kulekjøring og slalåm i bakken like ved på Gåsbakken. Kveldsmaten som ble servert i gymsalen var som alltid like populær. På skiavslutninga i gymsalen på Korsvegen ble det delt ut medaljer og plaketter til alle deltakere.
Trenere:
8 - 12 år: Stine Lillebudal og Beate Finanger, Jon Olav Næve og Ingebrigt Eid
13 - 14 år: Kurt Lillebudal og Jon Finanger.
15 - senior: Lars Erik Eid.
Skiskyting: Jonny Bakken, Bård Gåsbakk og Kent Ivan Kjøsen.
Våre utøvere har også i denne sesongen representert klubben på en utmerket måte. Både lokalt og regionalt har vi oppnådd gode resultater. Våre unge håpefulle er veldig treningsvillige, og tar steg for steg mot et høyere nivå. Det kan vi være stolte av. Trenerne gjør en utmerket innsats for å heve nivået i klubben. Fra i høst har vi hatt mange skiskytter rekrutter på trening så dette lover bra.
Vi har hatt to helgesamlinger på ski i Bruksvallarna i Sverige. Første helg var for gruppa 13+. Den andre samlinga var ei miljøsamling, begge var samlinger fra torsdag kveld til søndag. Samlinger er viktig, ikke bare treningsmessig, men også sosialt. Det er ca. 30 aktive fra 11 år – senior.
Resultater langrenn
Km-sprint: G 14 Fredrik Eid nr. 8. G 15 Odin Unsgård nr. 7. J15 Elise Eid nr. 5. G 16 Sander Lillebudal
nr. 5. M 18 Jonas Unsgård nr. 4. K17 Maren S Furutangvik nr 3. G13 Daniel Finanger nr. 10, Stian
Lillebudal nr. 13, Adrian Bakken Berg nr. 25
Km-normal: G13 Even Opland nr. 2, Daniel Finanger nr. 10, G14 Fredrik Eid nr. 10, G 15 Odin Unsgård
nr. 6. G 16 Even Unsgård nr. 3 Sander Lillebudal nr. 7, M18 Jonas Unsgård nr 12, J15 Elise Eid nr. 1,
K17 Maren Furutangvik nr. 5, K 19 Helga Vestermo-Reitan nr. 9.
Km-stafett: G13-14: Fredrik Eid, Daniel Finanger, Even Opland nr.5. J13-14: Anne Dorthe Ysland, Bina
Randen, Karen Kjøsen nr. 7. G15-16: Odin Unsgård, Sander Lillebudal, Even Unsgård nr. 3. Jenter
junior: Maren Furutangvik, Silje Bakken, Line Sølberg nr. 4.
Hovedlandsrennet sprint: G 16 Even Kjøsen Unsgård nr. 14, Sander Lillebudal nr. 148. J 15 Elise Eid
nr. 102. G15 Odin Unsgård nr. 46
Hovedlandsrennet normaldistanse: G 16 Even Kjøsen Unsgård nr. 37, Sander Lillebudal nr. 116. J15
Elise Eid nr. 85. G15 Odin Unsgård nr. 11.
Sparebank 1 – cup sammenlagt: G 13: Even Opland nr. 2, Daniel Finanger nr. 10, Stian Lillebudal nr.
17, Adrian Bakken Berg nr. 24. G14 Fredrik Eid nr. 8. G 15 år Odin Unsgård nr.2. G 16 Even Unsgård nr
1, Sander Lillebudal nr. 9. M 18 Jonas Unsgård nr.10. J 15 år Elise Eid nr. 4, K17 Maren S Furutangvik nr. 5.
Norges cup langrenn:
NC1: M18 Jonas Unsgård nr. 64,J17 Maren Furutangvik nr. 34
NC2: M18 Jonas Unsgård nr. 69, J17 Maren Furutangvik nr. 31
NC3: M18 Jonas Unsgård nr. 54, Simon Gåsbakk nr. 137, J17 Maren Furutangvik nr. 55
NC4: M18 Jonas Unsgård nr. 94, Simon Gåsbakk nr. 128
Midt Norsk fristil: J 15 Elise Eid nr.6. G 14 Fredrik Eid nr. 20. G 16 Even Unsgård nr. 3, Sander
Lillebudal nr 19. G15 Odin Unsgård nr. 9. G13: Even Opland nr. 4, Daniel Finanger nr. 13, Stian
Lillebudal nr. 15, Adrian Bakken Berg nr. 20.
Midt Norsk klassisk: G13: Even Opland nr. 4, Stian Lillebudal nr. 16, Daniel Finanger nr. 20, Adrian
Bakken Berg nr. 23. G15 Odin Unsgåed nr. 5. J 15 Elise Eid nr. 7. G 14 Fredrik Eid nr 14. G 16 Even
Unsgård nr. 4, Sander Lillebudal nr. 15.
Resultater Skiskyting:
Norges Cup:
NC1: K18 Line Sølberg nr. 20
NC2: K18 Line Sølberg nr. 29
NC3: K18 Line Sølberg nr. 22, K20-21 Silje Bakken nr. 20
NC4/NM felles: K18 Line Sølberg nr. 26, K20-21 Silje Bakken nr. 22
NC5: K18 Line Sølberg nr. 13, K20-21 Silje Bakken nr. 5
NC6: K18 Line Sølberg nr. 13, K20-21 Silje Bakken nr. 10
NC7/NM normal: K18 Line Sølberg nr. 27, K20-21 Silje Bakken nr. 27
NC8/NM sprint: K18 Line Sølberg nr. 27, K20-21 Silje Bakken nr. 24
Norges Cup sammenlagt: K 18 år Line Sølberg nr. 27, K20-21 Silje Bakken nr.25.
Hovedlandsrennet: J 15 år normalprogram Elise Eid nr. 54. J 15 år sprint Elise Eid nr.31.
KM fellesstart: K18 Line Sølberg nr. 1.
KM normal: J13: Karen Kjøsen nr.4, Lina Gåsbakk nr. 5. K18 Line Sølberg nr.1.
Økonomi
Skiavdelinga har også i 2016 hatt en solid økonomi. Våre største driftsutgifter er som vanlig
startkontingenter, støtte til skiskoler, subsidierte samlinger, strøm, vedlikehold av anlegg og sporkjøring i lysløypeanleggene og selvsagt løypemaskinen. Vi ser at fremtidige utfordringer angående økonomi nå ligger på anleggsiden og et eventuelt
skianlegg på Jårakjølen.
På inntektssiden er det offentlige tilskudd og dugnader som salg av toalettpapir, parkeringsvakt på villmarksmessa og byggvask som har skaffet oss de nødvendige midlene.
Anlegg
Det har i år vært gjort litt mindre vedlikeholdsarbeid i lysløypene, med rydding i lysløypa og på stadion. Vi har også gjort noe arbeid i løypetraseen på Jårakjølen.
For at vi skal få gjennomført vår aktivitet er vi avhengige av sporkjørere. Vil med dette rette en stor takk til Lars Erik Eid, Frits Eid, Ruben Ødegård Berg, Odd Erik Gåsbakk, Kristian Fossmo og Ole Jonny
Eid for utmerket preparering av våre lysløyper og skibakke. De gjør en kjempejobb, som vi som er glade i å gå på ski er helt avhengig av. I 2016 var fjerde sesong med ny løypemaskin, og det gjorde at vi etter hvert som snøen kom, hadde fantastiske forhold på Jårakjølen. Vi takker Jårakjølens venner og deres sjåfører for samarbeidet og flotte løyper. Vi takker Knut Veien for velvillighet til frakting av løypemaskina. Tilslutt vil styret rette
en stor takk til alle som bidrar på våre arrangement i løpet av sesongen. Dette gjelder utøvere, trenere, foreldre, besteforeldre, sponsorer og andre frivillige som bidrar på treninger, dugnader og arrangement i regi av avdelinga.
Mvh styret i Skiavdelinga
Trim- og friidrettsavdelinga
Styret har bestått av:
Leder:
Sekretær: Økonomi: Materialforvalter:
Barneidrett:
Styremedlem:
Styremedlem:
Julie Rimol
Jon Halvor Langås
Gisle Berg
Berit Estenstad
Ingrid Braa
Janne Blokkum
Line Onsøyen
I 2016 er det blitt avholdt 5 styremøter.
Generelt
Vi valgte også i år og fysisk kjøre rundt trimregistreringsskjema til alle postkasser på Hølonda. Vi
investerte i og distribuerte aktivitetsplan for trimåret, samt registreringsskjema for trimposter og
barnetrimposter til alle husstander på Hølonda i forkant av trimåret.
Sportslig
Allidrett: Det deltok 15 barn i alderen 5-6 år på korsvegen, fra september til november. Det ble dessverre ingen allidrett på Gåsbakken i år, da det manglet èn foresatt som kunne være med å arrangere. Dette håper vi var et engangstilfelle og at vi kan ha et tilbud om allidrett til neste høst.
Trimposter: Vi har hatt jevnt godt besøk på alle trimposter i bygda. Vi ser en topp i besøk på månedens utvalgte trimpost og oppfatter at det er stor interesse for å være med i konkurransen om gavekortet som trekkes ut ved månedens avslutning. I alt hadde vi 10 Barnetrimmere (6 nye), 7
Furukongler (2 nye), 12 Trimgaidder (2 nye), 27 Supertrimmere (5 nye), 13 Ultratrimmere (3 nye).
Dette utgjorde i alt 69 innleverte skjema.
Geo-caching: I 2016 ble geocacheposten satt opp i alt sju ganger på ulike steder på Hølonda. I og med at geocachepostene kom inn som en ordinær trimpost på registeringene av aktiviteter i trimavdelinga, har besøket vært økende. Det har flere besøk, oftere flytting av kassene og større interesse rundt denne aktiviteten i 2016 enn tidligere. Friidrett: I Samarbeid med skiavdelinga sponset trimavdelinga med 10 000kr til overnatting for deltagere på St. Olavsloppet. Laget som stilte i åpen klasse kom på plass nr. 31, noe som er veldig bra!
Idrettsmerkeprøver: arrangeres på Gåsbakken skole. I år var det 7 deltagere, noe mindre enn tidligere, hva dette skyldes er usikkert. I 2015 var det 14 deltagere. Har ikke fått tilbakemelding på noe spesielt annet enn at noen hadde frafall pga. fysiske hindringer. Det ble arrangert på to ulike ukedager, og en lørdag i forbindelse med terrengløpet. Det er en blanding av unge og eldre deltakere
blant de sju som var med. Idrettsmerkeprøvene registreres inn på januar påfølgende år. Klubbmesterskapet i Terrengløp 2016 på Gåsbakken:
Deltagere: 16 stk 500m: 0-9 år: 6 stk. 1 jente og 5 gutter
1,5km: 10-13 år: 4 stk. 1 jente og 3 gutter
5km: 14 år og eldre 6 stk. 2 jenter og 4 gutter
Løpet ble arrangert som vanlig ved Gåsbakken skole lørdag 24.september. I år la vi opp ny løype ved god hjelp av Anne Kari Lillebudal. Den ble lagt fra skolen og mot Nersvartåsen, og videre rundt
lysløypa. Løypa fikk gode tilbakemeldinger fra deltagerne. God merking. Vi har også hvert år hatt god hjelp av Otto Helge Reitan med tidtaking.
I 2015 var det betydelig mindre deltagelse, 8 stk, pga. annet arrangement den dagen for aktuelle deltagere. I 2014 var det derimot 21 deltakere så det er veldig varierende. Fra 10 år og opp til senior er det rangering med 1,2 og 3 plass, medalje. Fra 0-9 år var det ikke rangering på plassene. Alle fikk samme premie. Det var også en trekning på et gavekort på 400,- kr. Salg av kaffe og kaker.
Voksentrim: Fellestrening i forkant av St. Olavsloppet. I tillegg til styrketrening, ble det lagt opp til en
gode del variert løpetrening. Dette var ett allsidig treningstilbud som fikk med deltagere i ulike aldre og fra ulike avdelinger i idrettslaget.
Arrangement
Reflekskveld: I 2016 forsøkte trimavdelinga med et nytt tilbud for barn. Vi la ei refleksløype opp til trimposten på Fælfætte hvor det var bål og grilling av pinnebrød. Arrangementet gikk av stabelen en vakker kald fredag i januar. Flotte omgivelser til tross, var det lite oppmøte. De som møtte meldte tilbake at det var et hyggelig opplegg og at det er verdt å forsøke igjen, eventuelt flytte til en annen dag i uka. Avslutningskveld trimåret 2014/2015: Dette arrangementet gikk av stabelen i Vonheim i ei
smekkfull peisestue. Vi hadde utdeling av ulike utmerkelser og la opp til, kaffe, kaker og åresalg. For
første gang gjennomførte vi trekking av årets Ultratrimmer i Leik og Grete Møkkelgjerd var den
heldige vinner av et gavekort på 2000. Kravet var 250 trimpoeng, alle poster besøkt og deltagelse på minst tre av fem arrangement. Det var også trekking av årets Supertrimmer med krav om 100 trimpoeng, 20 poster besøkt og minst tre av fem arrangement. Marit Willmann ble årets Supertrimmer. Skikaffe på Jårakjølen: I tett samarbeid med UL Framsteg og skiavdelinga sine sporkjørere hadde vi også i 2016 mange vellykkede skikaffesamlinger på Jårakjølen. Vi er svært takknemlige for at Oline Brå fortsetter å låne oss hytta si ved Morsjøen, den er blitt et fint samlingspunkt alle søndager fra vinterferie til påske. Vær og føre er naturlig nok utslagsgivende for hvor stort besøket er. Vårsleppet: 23. mai. 71 trimmere tok turen til årets ambulerende post; Rognliåsen.
Midtsommarløpet: Også dette året var det mange deltagere, hele 222 trimmere tok seg igjennom
løypa, noe som er veldig bra. I konkurranseklassen 13-15 år (7 km) hadde vi en deltager, Sivert Tvete fra Børsa IL. I Klassen 16 år og oppover (10 km) vant Kristine Unsgård og Torleif Syrstad. Til sammen i
klassen 16 år og eldre var det 15 deltager. Noen av deltagerne i konkurranseklassen brukte dette løpet som en forberedelse til St. Olavsloppet, som var bare ei lita uke senere.
Natt i naturen: Ble arrangert 26. august. Dette var et familiearrangement hvor trimavdelinga stilte
med grill og natursti ved Gåslandsvannet, her kunne de som ville slå opp teltet og nyte en natt i det fri! Dette var nok et av de mest regnfylte døgnene i sommer, så telt-overnatting fristet lite… Til tross
for dårlig vær og oppmøte deretter ble det en trivelig kveld. Selv om dette arrangementet ikke er blitt ført inn i aktivitetskalenderen for 2017, så er det mulig at vi prøver på nytt.
Hølondløpet: Trimavdelinga har fortsatt samarbeidet med O-avdelinga, og denne gangen gikk løypa i området rundt Fælfætte og Kariberget. O-avdelinga har ansvaret for løypa, mens trimavdelinga ordnet med kaffesalg. I alt 44 trimmere.
Sabotørmarsjen: Ble i 2016 arrangert 18. september, på Løkken. Per Erik Kufås er en stor ressurs, og
hjelper trimavdelinga veldig på dette arrangementet. Det ble vist film og mulighet til å se på utstillingen ved Bergverksmuseet, før marsjen gikk i området på Løkken. Dette arrangementet høstet mye skryt i ettertid, 36 deltagere.
Romjulsmarsjen: Ble arrangert på årets siste dag. Til tross for skikkelig surt og ruskete vær, deltok 58 trimmere. Arvid Berg stilte trofast opp med bål-kaffe ved Fælfætte.
Økonomi
Likviditetsbeholdningen var per 31.12.2015 på ca. kr 70.000 og per 31.12.16 på ca. kr 80.000. Vi har stabilt bra oppmøte på våre arrangement, og velger derfor å bruke en god del penger på gavekort som kommer våre deltagere og trimmere til gode.
Mvh
Styret i trim- og friidrettsavdelinga
Fondstyret
Styret har bestått av:
Leder:
Leif Jostein Konstad (Vara: Ove Bjørnar Grøtte)
Kasserer:
Valdemar Finanger (Vara: Arnstein Skogstad)
Sekretær: Anne Kari Lillebudal (Vara: Kjell Sølberg)
I tillegg sitter Oddvar Brå som styremedlem i Oddvar Brås Æresfond.
Idrettslaget Leik har to fond, begge er registrert i Brønnøysundregistrene.
ODDVAR BRÅS ÆRESFOND: Saldo i fondet pr. 31.12.16 er kr. 167.237,I.L. LEIKS UTVIKLINGSFOND: Saldo i fondet pr. 31.12.16 er kr. 380.571,I tillegg til dette har fondet plassert en andel i aksjefond som ikke er realisert. Saldo er kr. 87.374,ODDVAR BRÅS ÆRESFOND:
§ 2 Formål: Fondet skal brukes til å fremme rekruttering til de klassiske disipliner. Spesielt skal
utøvere fra Leik tilgodesees.
Disponibelt i fondet pr. 31.12.16 er kr. 16.811,Ingen søknader er mottatt for året 2016.
I.L. LEIKS UTVIKLINGSFOND.
§ 2 Formål: Fondet skal brukes til å støtte aktive idrettsutøvere, enkeltutøvere eller grupper/ lag i
form av stipendier. Fondet skal ikke brukes til dekning av løpende driftsutgifter som lag eller
avdeling har.
Disponibelt i fondet pr. 31.12.16 er kr. 120.571,Det har kommet inn to søknader. Leiks ishockeyavdeling søker om støtte til Sigurd Eid. Han er uttatt til eliteleir i regi av Norges Ishockeyforbund. Kostnad kr. 5000,- Styret vedtok å tildele Sigurd Eid et stipend på kr. 5000,-
Det deles ut på årsmøtet i Leik 9. mars 2017.
Den andre søknaden var fra Leiks skiavdeling. De søker om støtte til innkjøp av skiutstyr til utleie til barn i alderen 8-12 år. Søknaden ble avslått. Begrunnelse at den faller utenfor vedtektene. ÅRETS IDRETTSPRESTASJON 2016.
Styret har mottatt to forslag fra skiavdelinga i Leik.
Styret vedtok at årets idrettsprestasjon for 2016 går til Odin Unsgård.
Han ble nr. 11 i Hovedlandsrennet i langrenn i G. 15. Det er en meget sterk prestasjon. Han ble også nr. 2 sammenlagt i Sparebank 1 cupen.
Odin Unsgård tildeles kr. 2000,- for årets beste idrettsprestasjon 2016.
Deles ut på årsmøtet 9. mars 2017.
For I.L. Leiks fond
20.02.17