HER. - Engerdal Sykkelklubb

ÅRSMØTE 2017
Engerdal Sykkelklubb innkaller til årsmøtet i kommunehuset i Enger
torsdag 30. mars kl. 19.00.
SAKLISTE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Godkjenne innkalling og sakliste
Valg av dirigent, sekretær og to til å underskrive protokollen.
Godkjenne de fremmøtte representanter
Årsmelding
Regnskap
Innkomne forslag
Fastesette kontingent 2017
Budsjett
Valg
Etter at årsmøtet er avsluttet vil det bli informasjon om nye opplæringskrav til
vakter under sykkelritt.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes Engerdal Sykkelklubb
v/Odd Magnar Opgård, 2440 Engerdal eller e-post
[email protected] innen 15. mars 2017.
Eventuell frasigelse av verv skjer til valgkomiteens formann Svein
Nilsen på tlf: 91779368 eller [email protected] innen
15.mars 2017.
De som ønsker saksdokumentene tilsendt før årsmøtet sender en epost til styrets leder. Dokumentene inkl. forslag er klar senest en uke
før årsmøtet.
Styret
Engerdal Sykkelklubb
Hylleråsvegen 66
2440 Engerdal
[email protected]
www.engerdalsykkelklubb.no
Organisasjonsnummer: 994638355
Bankgiro:
1822 33 80111