Planleggingsdag! Barnehagen er stengt!

27.2.
28.2.
1.
2.
3.
G*:Mini-Dina
Tema: Årstiden
G* turdag
Tema: Mål og vekt
Tema: Motsetninger
Tema: Årstiden
G¤ turdag
Grupper: G¤
- Måle barnas
lengde
- Bygge lego
tårn så høye
som seg selv
Grupper: G*
- Begrepskort
motsetninger
- Hinderløype med
store og små hinder
Tema: Drama G*
G¤: DU
«Vær en god venn»
Tema: Drama G¤
6.
7.
8.
9.
10.
G*:Mini-Dina
Tema: Mål og vekt
Tema: Årstiden
Tema: Motsetninger
Tema: Eventyr
Ute på
formiddagen.
G¤: DU
«Vær en god venn»
Grupper: G*
-Måle barnas lengde
-Bygge lego tårn så
høye som seg selv
Felles tur
Grupper: G¤
- Begrepskort
motsetninger
- Hinderløype med
store og små hinder
De voksne
dramatiserer
eventyr, utendørs,
for barna.
13.
14.
15.
16.
17.
G*:Mini-Dina
Tema:
Motsetninger
Planleggingsdag!
Tema: Årstiden
Tema: Årstiden
G¤ Grilling i
Knøtte-skogen
G* Grilling i Knøtteskogen
G¤: DU
«Vær en god venn»
Barnehagen er
stengt!
Grupper: G*
- lese bok
- dramatisering
20.
21.
22.
23.
24.
G*:Mini-Dina
Tema: Mål og vekt
Tema: Motsetninger
Tema: G* Drama
Tema: G¤ Drama
G¤: DU
«Vær en god venn»
Grupper: G*
- hva er tungt og
hva er lett?
- lang og kort
Grupper: G¤
Tema: Årstiden
G¤ turdag
Tema: Årstiden
G* turdag
- lese bok
- dramatisering
Hva skal vi gjøre?
I hjertesamlingene fortsetter vi med å ha «Du» i fokus, det å være en god venn og
gjøre andre glad. Vi skal ha rolleleik om hvordan dele leker på en god måte. Øve oss
på å si f.eks. «kan æ få lån den etter dæ». Fortsetter også å øve oss på vente på
tur.
Motsetninger kommer til å ha fokus i mars. F.eks. stor-liten, varm-kald og gladtrist. Vi bruker rim & regler og konkreter som figurer i eventyr som barna kjenner
godt fra før.
Mål og vekt er temaet i mars. Vi skal se på forskjellen på lang-kort, og tung-lett.
Her bruker vi konkreter. I gruppedelingen skal vi måle lengden til barna og se om vi
klarer å bygge lego-tårn så store som oss selv.
Vi skal fortsette med dramatisering, både med barna og av oss voksne. Barna synes
det er artig med ansiktsmaling, så vi skal gjøre med av det.
Mars er første vårmåned, så vi skal snakke om hva som skjer ute i naturen og se
etter vårtegn når vi er ute i barnehagen og når vi er på tur. Kanskje er vi heldige å
finner Melakoill? Vi skal også se etter noen fugler: kråke og skjæra.
Aktuell info:
 Planleggingsdag 15.mars. Barnehagen stengt.
 Vi kommer til å være mer og mer ute på ettermiddagene fremover, så nok skifttøy er viktig.
Månedens happening: Vi voksne dramatisere eventyr utendørs!
Månedens eksperiment: Olje og vann kan ikke blandes
Rapport fra forrige måned:
Februar har så langt vært en snø-fri, litt små-kald, men også en fin måned. Vi har vært mye ute i
forskjellig vær, vi var ute en liten tur når det var på det kaldeste også. Friskluft er godt, men vi
vurderer fortløpende om kulden setter en stopper for en ute-tur. Turer har gått til Knøtteskogen,
nå går vi mest langrunden, og barna er superflinke til å gå! Gromming* var også en tur til lekeplassen
i Ydsedalen, men Gromming¤ sin tur dit ble avlyst pga. at det var altfor kaldt.
Vi hadde noen morsomme karnevals-dager med mange ulike utkledninger. Ansiktsmaling er poppis!.
Artig at mange hadde med «hodeplagg» på tur Vi lagde karnevalskatter og på selveste
karnevalsfesten ble det kiosk-salg for pølse med brød og «katta i sekken» fylt med godterier.
Såpebobler ute (og inne) er populært. Vi har laget hånd- og fotavtrykk og felles vinterbilde.
Vi har vært mye nede i 1.etasjen i februar. Der liker barna seg veldig godt. Gromming* har også
begynt å spise lunsjen sin der. Barna er glade i å være ute, så vi prøver å komme oss ut på
ettermiddagene igjen når været tillater det. Blir det mildt i været vil vi også begynne med å spise
to-måltidet ute igjen.