BackBeat GO 3

BackBeat GO 3
Brukerhåndbok
Innhold
Hodesettoversikt
Vær trygg 3
3
Sammenkoble og tilpasse 4
Sammenkobling 4
Få den beste lyden 4
Installere appen 6
Bruke BackBeat GO 3 Companion-appen
Lade 7
Lade 7
Kontrollere batteristatus
DeepSleep-modus 7
6
7
Det grunnleggende 8
Slå av eller på 8
Avspilling eller pause av lyd 8
Gå til neste spor 8
Spille forrige spor 8
Justere volumet 8
Besvare eller avslutte et anrop 8
Dempe 8
Bruke samtale venter-funksjonen 8
Sammenkoble flere enheter 8
Gjenopprette fabrikkinnstillinger 8
Brukerstøtte
10
2
Hodesettoversikt
Ladeport
Indikatorlampe for hodesett (LED)
Knapp for å øke volumet: Gå til neste spor
Knappen i midten: Spille av musikk / sette musikk på pause
Knapp for å senke volumet: Spille av forrige spor
Knapp for å øke volumet: Øke volumet
Knappen i midten: Svare på / avslutte / avslå samtale
Knappen i midten: Strøm av/på
Knapp for å senke volumet: Senke volumet
Knapp for å øke og senke volumet: Dempe / oppheve demping
Vær trygg
Les sikkerhetsveiledningen for å få viktig informasjon om sikkerhet, lading, batteri og forskrifter
før du bruker det nye hodesettet.
3
Sammenkoble og tilpasse
Sammenkobling
Første gang du slår på øreproppene, starter sammenkoblingsprosessen.
1
2
Slå på øreproppene ved å trykke på knappen i midten til du hører en talemelding for
sammenkobling, og indikatorlampen på høyre ørepropp blinker rødt og blått.
aktivere Bluetooth® på telefonen for å angi den til å søke etter nye enheter.
• iPhoneInnstillinger > Bluetooth > På*
• AndroidInnstillinger > Bluetooth > På > Søk etter enheter*
MERK *Menyene kan variere fra enhet til enhet.
3
Velg PLT BB GO 3 (BackBeat).
Hvis du blir bedt om det, taster du inn fire nuller (0000) som passord eller godtar tilkoblingen.
Når sammenkoblingen er utført, hører du "pairing successful" (sammenkobling utført), og lampene
slutter å blinke.
MERK Hvis du vil gå til sammenkoblingsmodusen etter den første sammenkoblingsprosessen, kan du
starte med øretelefonene avslått og holde inne knappen i midten til du hører "pair mode"
(sammenkoblingsmodus).
Få den beste lyden
Det er viktig at øreproppene har god passform i ørekanalene for å få den beste lyden. Prøv
ørepropper i tre forskjellige størrelser for å finne hvilken som har best passform. Kanskje du må ha
ørepropper i forskjellige størrelser i hvert av ørene.
1
Fjern øreproppen Dra øreproppen rett ut med litt makt for å fjerne den.
2
Bytte øreproppen Dytt øreproppen på øreproppholderen til den klikker på plass.
3
Prøv øreproppene Sett øreproppene i ørene og sørg for at stabilisatorbøylen er på plass i øret for
stabilitet.
4
Lytt til favorittsangen din mens du prøver hver av øreproppene, og velg den som har den beste
passformen og lyden.
5
Installere appen
Få mest mulig ut av øreproppene ved å installere gratisappen BackBeat GO 3 Companion for iOS/
Android. Last den ned fra plantronics.com/us/product/backbeat-go-3-companion, iTunes eller
Google Play.
Med denne appen kan du:
• administrere øreproppenes tilkobling til andre enheter
• Endre språkinnstillingene
• utforske funksjoner
• se brukerveiledningen
Appen veileder deg også gjennom den første sammenkoblingsprosessen hvis øreproppene ikke er
sammenkoblet med enheten.
For å få maksimalt utbytte kan du installere BackBeat GO 3 Companion-appen på alle enheten
som er sammenkoblet med øreproppene.
Bruke BackBeat GO 3
Companion-appen
Tilkoblingsvelger
Skjermen for tilkoblingsvelger gir en umiddelbar oversikt over enheter som er sammenkoblet med
ørepluggene dine. Bruk tilkoblingsvelgeren for enkelt å bytte mellom sammenkoblede enheter
med et enkelt trykk.
Øreproppinnstillinger
Gå til innstillingene for å oppdatere fastvaren for ørepropper, velge et annet øreproppspråk,
aktivere/deaktivere HD Voice og administrere listen over sammenkoblede enheter.
6
Lade
Lade
De nye øreproppene har nok strøm til å sammenkoble og lytte til musikk en stund. For å få tilgang
til ladeporten må du sette fingerneglen inn i sporet øverst på høyre ørepropp og trekke ned.
Det tar opptil 2,5 timer å lade opp øreproppene. Under ladingen blinker indikatorlampen rødt, og
den blir blå når ladingen er fullført.
Kontrollere batteristatus
Du kan kontrollere batteristatusen ved å trykke på én av volumknappene når du ikke spiller av
musikk eller ikke er i en samtale. Øreproppene viser batteristatusen hver time, og
indikatorlampen blinker blått. Når gjenværende batterilevetid er mindre enn én time, viser
øreproppene statusen "Battery low" (Lavt batterinivå), og indikatorlampen blinker rødt.
DeepSleep-modus
Hvis du har øretelefonene på, men utenfor rekkevidden til den sammenkoblede telefonen i mer
enn 10 minutter, vil de spare på batteristrømmen ved å gå i DeepSleep-modus.
Når du er innenfor rekkevidden til telefonen igjen, trykker du på knappen i midten for å avslutte
DeepSleep-modusen. Hvis telefonen også ringer, trykker du på knappen i midten igjen for å svare
på samtalen.
7
Det grunnleggende
Slå av eller på
Hold nede knappen i midten til du hører "power on" (på). For å slå av holder du nede knappen i
midten i fire sekunder til du hører "power off" (av).
Avspilling eller pause av
lyd
Trykk på knappen i midten.
Gå til neste spor
Hold nede knappen for volum opp (+) i mer enn ett sekund.
Spille forrige spor
Hold nede knappen for volum ned (–) i mer enn ett sekund for å starte gjeldende låt på nytt.
Trykk to ganger på knappen (hvert trykk må vare i mer enn ett sekund) for å gå til forrige låt.
Justere volumet
Trykk på knappen for volum opp (+) eller ned (–).
Besvare eller avslutte et
anrop
Trykk på knappen i midten.
Under en samtale holder du nede knappene for volum opp (+) og ned (–)
samtidig. Da hører du "mute on" (demping på) eller "mute off" (demping
av). Et varsel gjentas hvert 5. minutt når dempingen er på.
Dempe
Bruke samtale venterfunksjonen
Sammenkoble flere
enheter
Trykk først på knappen i midten for å sette den første samtalen på vent og svare på den andre
samtalen. For å bytte mellom samtalene holder du nede knappen i midten i to sekunder. Hvis du vil
avslutte den andre samtalen og hente tilbake den første samtalen, trykker du på knappen i midten.
Øreproppene kan sammenkobles med opptil åtte enheter, men bare opprettholde én tilkobling.
1
Hvis du vil gå til sammenkoblingsmodusen etter den første sammenkoblingsprosessen, må du
starte med øreproppene avslått. Trykk på og hold nede knappen i midten til du hører "pair mode"
(sammenkoblingsmodus), eller til indikatorlampen på høyre ørepropp blinker rødt og blått.
2
Last ned og bruk BackBeat GO 3 Companion-app for å håndtere tilkoblingen og bytte enheter.
Gjenopprette
fabrikkinnstillinger
Når du gjenoppretter øreproppene til fabrikkinnstillingene, slettes listen over sammenkoblede
enheter.
1
Først må du sette øreproppene i sammenkoblingsmodus. Velg blant følgende:
• Med øreproppene slått av trykker du på og holder nede lyd-/anropsknappen til du hører "pair
mode" (sammenkoblingsmodus) eller
• Med øreproppene slått på og ikke under en samtale trykker du på og holder nede knappene for
volum opp (+) og ned (–) til du hører "pair mode" (sammenkoblingsmodus)
8
Indikatorlampen på høyre ørepropp blinker vekselvis rødt og blått for å indikere
sammenkoblingsmodusen.
2
Og mens øreproppene er i sammenkoblingsmodus trykker du på og holder nede knappene for
volum opp (+) og ned (–) til indikatorlampen blinker lilla.
Etter tilbakestillingen, slås øreproppene av.
9
Brukerstøtte
EN
0800 410014
FI
0800 117095
NO
80011336
AR
+44 (0)1793 842443*
FR
0800 945770
PL
+44 (0)1793 842443*
CS
+44 (0)1793 842443*
GA
1800 551 896
PT
800 84 45 17
DA
80 88 46 10
HE
+44 (0)1793 842443*
RO
+44 (0)1793 842443*
DE
Tyskland 0800 9323 400
Østerrike 0800 242 500
Sveits: 0800 932 340
HU
+44 (0)1793 842443*
RU
8-800-100-64-14
+44 (0)1793 842443*
EL
+44 (0)1793 842443*
IT
800 950934
SV
0200 21 46 81
ES
900 803 666
NL
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870
TR
+44 (0)1793 842443*
*Støtte på engelsk
Hvis du vil ha informasjon om garanti, kan du gå til plantronics.com/warranty.
TRENGER DU MER HJELP?
plantronics.com/support
Plantronics, Inc.
Plantronics BV
345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060,
USA
South Point Building C
USA
2132 LR Hoofddorp, Nederland
Scorpius 140
© 2016Plantronics, Inc. BackBeat, DeepSleep, Plantronics og Simply Smarter Communications er varemerker for Plantronics, Inc. registrert i USA og andre
land, og PLT er et varemerke for Plantronics, Inc. iPhone og iTunes er varemerker for Apple Inc., registrert i USA. og andre land. Bluetooth er et registrert
varemerke for Bluetooth SIG, Inc., og all bruk fra Plantronics, Inc. sin side er under lisens. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.
Patenter: US 8,504,115; D691,113; CN ZL201330012481.4; EM 002166199; IN 251007; 251008; TW D159649; D161452; patenter under godkjenning.
207234-20 (07.16)