Nytt fra oss - Bergen kommune

Nytt fra oss
Skoleåret 2015-2016
Informasjon fra Møhlenpris skole
Vinteraktivitetsdag
Vinteraktivitetsdag blir gjennomført 22.mars eller
29.mars. Vi ser an vær og snøforhold og avgjørelsen tas
mandag 20.mars. Det blir aking, skilek og skitur.
7. trinn vil stå på slalåm/snøbrett. Ta med akebrett/ski,
og husk gode varme klær! Mer informasjon kommer!
Utviklingssamtaler
Kontaktlæreren gjennomfører to ganger i året en
planlagt og strukturert samtale med eleven og de
foresatte om hvordan eleven arbeider til daglig.
Samtalen gjør rede for hvordan eleven står i forhold til
mål i Kunnskapsløftet. Samtalen er et utviklingsverktøy
der vi ser på hva som har vært gjort og på hvordan vi
skal jobbe videre. Utviklingssamtaler skal være
gjennomført i løpet av april måned. Lykke til med
samtalene!
Mødregruppen
Det blir mødregruppe torsdag 23. mars kl. 18:00. Tema
denne gangen blir påsketradisjoner og mat. Vi serverer
kake. Velkommen!
Kvalitetsoppfølging 14. mars
Den 14. mars skal Møhlenpris skole gjennomføre den
årlige kvalitetsoppfølgingen sammen med
Fagavdelingen for barnehage og skole.
Kvalitetsoppfølgingen er et system for å vurdere
elevenes psykososiale læringsmiljø og skolens
læringsarbeid. I år skal et punkt i Bergen kommunes
standard for læring som skal vurderes; elever som «er
aktiv i egen læring og reflekterer om læringen sammen
med andre». Elever, foresatte og skolens personal vil i
forkant av oppfølgingen få mulighet til å uttale seg om
skolens arbeid. I etterkant av Kvalitetsoppfølgingsmøtet
skal skolene lage handlingsplan etter ny mal. Skolens 4årige strategiske plan erstattes på sikt av beskrivelse og
analyse av skolens ståsted.
Mars 2017
Temakvelder
I løpet av mars måned blir det foreldremøter for alle
trinn. Møtene for 1. og 3. trinn har fokus på skolens
læringsarbeid (lesing, skriving, regning, oppfølging av
lekser). 2. trinn har tema nettvett. Møtet for 4. og
5.trinn blir tirsdag 21.mars kl. 18.00 – 20.00. Tema er
sosiale medier og nettvett v/Barnevakten. Temakvelden
er obligatorisk for elevene. Møtet for 6. trinn avholdes
30.mars kl.18.00 Tema er «Å endre følelse med
følelser»/Psykologisk førstehjelp. Vi får besøk av
psykolog Bente Austbø. Se egne invitasjoner for mer
informasjon!
Foreldremøte på Rothaugen skole onsdag 16. mars
Overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen kan være
både utfordrende og spennende. Foresatte og elever
ved 7. trinn inviteres derfor til foreldremøte på
Rothaugen skole onsdag 16. mars kl. 18:30-19:30. Rektor
og avdelingsleder ved Rothaugen vil orientere om
ungdomsskolens innhold når det gjelder fag, tilvalgsfag,
karakterer, rutiner osv. Det blir omvisning på skolen av
elever for de som ønsker det i forkant av møtet, 18.0018.30. Oppmøte i skolens Aula, inngang B, 1. etasje.
Møhlenpris oppveksttun
Etat for utbygging inviterer i samarbeid med
Byrådsavdeling for skole, barnehage og idrett og rektor,
til informasjonsmøte om Møhlenpris oppveksstun.
Sted: Studentsenteret, møterom Egget – Parkveien 1
Tid: Onsdag 15. mars kl. 18-19.30
Informasjon om kartleggingsprøver
Skolene skal gjennomføre obligatoriske
kartleggingsprøver i lesing og regning på 1., 2. og 3. trinn
og digital prøve på 3. trinn. Kartleggingsprøvene skal
brukes av skolen og lærerne til å finne de elevene som
trenger ekstra hjelp i løpet av de første skoleårene. Les
mer om kartleggingsprøvene på skolens hjemmeside.
Beste hilsen
Kjartan Navarsete
Rektor
Møhlenpris skole – telefon kontor: 530 37 850 SFO: 530 37 860/409 09 476 E-post: [email protected]
http://www.bergensskolen.no/mohlenpris/