Opptaksprøve: Bachelor i Spilldesign

Opptaksprøve: Bachelor i Spilldesign
For å lykkes med studieprogrammet Bachelor i spilldesign må du ha noen
grunnleggende kunnskaper og ferdigheter ut over generell studiekompetanse.
For at vi skal kunne vurdere dette, må du levere en opptaksprøve. Oppgave 1 og 2
er obligatoriske. I tillegg skal du velge ut og levere inn en av de to valgfrie oppgavene.
Til sammen skal du levere tre oppgaver.
Oppgave 1 – Intensjonsbrev (obligatorisk)
Fortell oss litt om deg selv. Du kan skrive
inntil 500 ord. Du skal minimum si noe om:
• Det øyeblikket du fikk åpenbaringen med å lage
spill.
• Hvilke opplevelser har påvirket din forståelse av
mangfold i spill.
• Kort oppsummering av din erfaring med å lage
spill.
• Hvorfor du ønsker å arbeide i spillindustrien.
• Dine karrieremål.
Oppgave 2 - Forslag til spillkonsept (obligatorisk)
Skriv et forslag til et nytt spillkonsept på maks
500 ord. Forslaget skal inneholde informasjon om:
• Sjanger – Hvilken type spill dreier det seg om?
(f.eks. Clicker Type Game)
• Plattform – Hva skal spillet spilles på?
(f.eks. iOS)
• Målgruppe - Hvem skal spille spillet?
(f.eks. tenåringsjenter som liker sport)
• Beskrivelse av spillets «gameplay» – Hva skal
spillernerent faktisk gjøre i spillet?
Oppgave 3 – Tidligere arbeider (valgfri)
Send inn bilder eller videosnutter fra to prosjekter
som du har laget i løpet av de siste to årene.
Eksempelvis: Musikk, teknologisk, sport, fortellende,
dans, kunst eller håndverk.
Oppgave 4 - Prototype (valgfri)
Lag en enkel prototype av et spill (f.eks. i spillmotoren
GameMaker) der du inkluderer minimum følgende
elementer:
• Todimensjonalt spilleområde
• En avatar (spillerstyrt karakter) som kan bevege seg
• Et mål som spilleren skal nå
• Et målområde avataren må nå for å fullføre spillet
• Et tittelskjermbilde (vises når spillet begynner)
• Et “Game Over” skjermbilde (vises når avataren
dør)
Grafikken til spillet trenger ikke være spesiallaget,
eksempelbildene fra spillmotoren er tilstrekkelig.
Bilder etter eget valg.
For å bli tatt opp ved programmet er det et krav at en komplett opptaksprøve sendes inn og bestås.
Les mer om opptak og rangering, om innsending og om vurderingskriterier på våre hjemmesider.
westerdals.no/artikkel/opptak-for-2017