Kenneth Døvik Eliassen

Kenneth Døvik Eliassen
ADVOKATFULLMEKTIG
E-POST
FAGKOMPETANSE
[email protected]
Media og markedsføringsrett
Prosedyre og tvisteløsning
Forsikring
Immaterialrett
Personvern
TELEFON
+47 210 211 38
MOBIL
+47 99 16 12 48
ARBEIDSERFARING
Advokatfullmektig, Wiersholm, 2017
UTDANNELSE
Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2016
Advokatfirmaet Wiersholm AS
Besøksadresse:
Dokkveien 1, 6. etg.
0250 Oslo, Norway
Postadresse:
Postboks 1400 Vika
0115 Oslo, Norway
Telefon: +47 210 210 00
Telefax: +47 210 210 01
Org.nr.: 981 371 593
Web: http://www.wiersholm.no
E-post: [email protected]