Les her for mer informasjon

Eksamensmestringskurs 2017 - mestringskurs for prøvesituasjoner
Vi er to psykologer i PP-tjenesten (PPT) som i april 2017 tilbyr et 5 x 1,5 times kurs i mestring av
prøvesituasjoner. Kurset passer for deg som kjenner på engstelse/stress knyttet til prøvesituasjoner i
en grad som du opplever plagsomt for deg selv. Kurset passer for deg som kjenner deg igjen i en eller
flere av disse beskrivelsene:
•
•
•
•
Gruer deg til prøver
Opplever å miste selvtillit «når det gjelder»
Være usikker på om du får vist det man kan
Kjenner kroppslig ubehag knyttet til prøvesituasjoner (før og/eller underveis i prøvesituasjon)
På kurset vil vi jobbe med hvordan vi best kan forstå og forholde oss til slike reaksjoner på
prøvesituasjonene. Du kan melde interesse for kurset ved å ta kontakt direkte på e-post eller sms til
vi som holder kurset (kontaktinformasjon nederst).
Kurset og er åpent for alle elever på videregående skole i Asker og Bærum og blir holdt i
veiledningssenterets lokaler i 4.etasje på Sandvika videregående skole.
Du kan melde interesse uten bindende påmelding til kurset. Når du gir beskjed om at du kan være
interessert i kurset, kaller vi inn til en kort prat hvor du får vite mer om kurset og du kan da velge å
takke ja eller nei.
Med vennlig hilsen
Maria van der Weijde og Mads Friberg
Kontakt: [email protected] eller sms/tlf til 94 22 33 93 eller [email protected]
sms/tlf 97087687
Frist for å melde interesse er tirsdag 14.mars
Kursplan
Tidspunkt er 16.00-17.30 hver gang
1.kursdag
Tirsdag 28.mars
2.kursdag
Tirsdag 4.april
3.kursdag
Tirsdag 18.april (opphold 11.april pga påskeferie)
4.kursdag
Tirsdag 25.april
Oppfølging:
Tirsdag 9.mai
Leveres til kursledere så raskt som mulig og helst innen 14.mars
Navn
1
2
3
4
5
6
(blokkbokstaver)
TLF