VAJ,

j eg
dommer ved
VAJ, <Soire,uva ett"-‘'
(embete)
forsikrer at jeg samvittighetsfullt vil oppfylle mine plikter
som dommer at jeg vil handle og dømme slik som
jeg etter loven og for min samvittighet kan forsvare, og ikke av noen
grunn vike fra rett og rettferdighet.
Sted Dato
42:f
19.TZ