Innkalling/saksliste

Velkommen til årsmøte i Miljøagentene i Oslo.
TID: Lørdag 1. april, kl. 14.30
STED: Oldermannssalen, Håndverkeren
Saker til behandling:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Valg av møteleder og referent
Godkjenning av innkalling
Referat fra årsmøtet 2016
Årsmelding for 2016 – hva gjorde Miljøagentene i Oslo i 2016?
Regnskap for 2016 – hva brukte vi penger på i 2016?
Vedtekter: Vi stemmer over om vi vil beholde de gamle vedtektene eller vedta det nye
forslaget til vedtekter, og dermed stifte fylkeslag.
7. Årsplan 2017 – hva skal vi gjøre det neste året? Hvilke aktiviteter skal vi ha?
8. Budsjett 2017 – hvordan skal vi bruke pengene våre?
9. Valg av styre: Hvem som kan velges til styret avhenger av hvilke vedtekter som blir vedtatt
Eventuelt