Mer om seminaret her

Veteranforbundet SIOPS ønsker å bidra til nytenkning
og erfaringsbaserte innspill til oppfølgingen av nye
generasjoner veteraner. Vi har derfor satt ned et utvalg
med stor operativ og praktisk erfaring relevant for nye
generasjoner veteraner, og deres livssituasjon før,
under og etter oppdrag.
Utvalgets mandat er å gi innspill til tiltak som gir god
hjelp og støtte til nye generasjoner veteraner som blir
skadet eller får helseplager etter tjeneste. Videre
komme med innspill til tiltak som kan bidra til
forebygging av kroniske helseplager og skader.
Invitasjon til overrekkelsen av rapport fra Utvalget Nye veteraner
I samarbeid med stortingsrepresentant og veteran Gjermund Hagesæther har Veteranforbundet SIOPS
gleden av å invitere til mini-seminar i forbindelse med fremleggelsen av utvalgets rapport.
Tid: 24. mars kl. 12:00
Sted: Auditoriet, Nedre Vollgate 20
S.U.: innen 15. mars til [email protected]
Fredag 24. mars kl. 12:00
Utvalgsleder:
Robert Mood
generalløytnant (p), Fritt Ord pris-mottaker
Øvrige utvalgsmedlemmer:
Anne Kristine Bergem
Leder norsk psykiatrisk forening
Kjetil Bragstad
Afghanistan-veteran, nå jusstudent
Per Elvestuen
Styreleder SIOPS og veteran fra flere misjoner
Pan Farmakis
Advokat
Jon Ivar Kjellin
Sjef Sjøkrigsskolen
Frank Cato Lahti
POC i SIOPS` likemannsnettverk
Lars Lyster
Spesialrådgiver RVTS Øst
Veronica Nilsen
Afghanistan-veteran, nå politi
Rune Wenneberg
Sersjantmajor Hæren
PROGRAM:
12.00 Velkommen!
12.10 Foredrag om veteraner og helse
Anne Kristine Bergem, psykiater og leder for
Norske psykiatrisk forening
12.30 "Proof of point"
Frank Sandbye-Ruud, Veteran og
foredragsholder
12.50 "For deg" - låt dedikert til veteraner
Hans-Erik "Hank" Dyvik Husby
13.00 Militær mental trening og reversed bootcamp
Christian Ytterbøl, sjefssersjant ved Hærens
befalsskole
13.20 Fremleggelse av rapporten
v/utvalgsleder Robert Mood
13.40 Overrekkelse av rapporten
14.00 Utvalgsleder, rapport-mottakere og SIOPS
tilgjengelige for kommentarer