Yoga og Mindfulness - trening for voksne (fra 14 år

Yoga og Mindfulness - trening for voksne (fra 14 år) med ADHD
Start onsdag 19 april kl 19.45 – 21.15 (1,5 t )
Siste gang onsdag 16 juni
Ingen undervisning 17 mai.
Tot 8 ganger
Sted: JA Yoga, Kirkeveien 59 c, Høvik
Dette spesialkurset er lagt opp med annenhver gang yoga og mindfulness trening.
Det gir en unik mulighet til å få to ulike innfallsvinkler til hvordan bli mer tilstede i eget liv,
øke konsentrasjon og fokus, og til å få noen verktøy man kan bruke i dagliglivet sitt.
Yogaen består av helt enkle øvelser som alle kan klare, samt meditasjonsøvelser. Det er ingen
krav til forhåndskunnskap eller fysisk form. Alle kan delta.
Mindfulnesstreningen består av gode øvelser som gjør at man vil kunne utvikle sin evne til å
takle fysisk-, psykisk- og mentalt stress og vanskelige situasjoner på en bedre måte.
-Du vil lære metoder og få verktøy som hjelper deg å frigjøre deg fra fortiden og bekymringer
for fremtiden.
-Gjennom din praktisering av mindfulness vil du oppnå en dypere selvinnsikt samt fred med
deg selv og med andre. Uansett hvor du er i livet ditt kan du bruke mindfulness til å løfte deg
selv og skape et liv som er mer i tråd med hva du ønsker med livet ditt.
-Mindfulness-trening fører til økt selvinnsikt, dypere indre ro og en økt bevissthet om egne
tanke- og følelsesmønstre.
Kursholder - Espen Klaseie
Espen har 25 års erfaring med meditasjon og er sertifisert instruktør i MBSR ved ’Institute for
Mindfulness-Based Approaches’ (IMA)
Han er utdannet sivilingeniør og har en MBA i Business Management. Espen har mange års
erfaring både som leder og selvstendig næringsdrivende i norsk næringsliv.
Ha på deg løse og ledige klær som ikke strammer når du skal praktisere yoga, og vær barbent
på føttene. Du kan låne matte når du kommer, eller ha med din egen hvis du har
(Det er også mulighet for å kjøpe din egen matte på JA Yoga)
Gratis parkering.
Pris pr deltager: kr 1300,- (for alle 8 gangene)
Til konto: 1503.86.60591 merkes med: «YOGA voksen»
Eller VIPPS: 87795
Påmelding må sendes på mail snarest
til: [email protected]
Eller sms til Ingjerd Rønning tlf: 92648080
JA Yoga AS Kirkeveien 59 c 1363 Høvik
T: 67 49 92 23
www.jayoga.no