Uke 10 4abc

Jeg
NORSK
Jeg kan starte på fortellinger på ulike måter.
MATEMATIKK
Jeg kan løse tekstoppgaver med multiplikasjon
ENGELSK
Jeg er trygg på når jeg skal bruke a og når jeg skal bruke an.
Jeg vet hvordan øveordene skrives.
Jeg er godt forberedt til kapittelprøven til fredag.
PALS
SMART
Jeg kan vente på tur.
Ukas karakteregenskap: Målrettethet
HOPP
Kroppen
NORSK
tekst
Annas hemmelige dagbok
tekstkunnskap
Skrive fortelling
MATEMATIKK
Ganging og deling 2. Tekstoppgaver.
ENGELSK
Visit me. A/an, preposisjoner og øveord!
KRLE
Jødedommen
NATUR- OG SAMFUNNSFAG
Kroppen.
KUNST OG HÅNDVERK
Arkitektur
KROPPSØVING
IKT
Hvis snø: Aking og utelek.
Hvis ikke snø: Turn
Tekstbehandling og tastaturbruk
Arbeidsboka til
språkboka
s. 40
Les gjerne i egen
bok.
Arbeidsboka til SB:
Gjør s. 41, nr 1 og 2
Leseboka
s. 122
Les gjerne i egen
bok.
Nivå 1
Multi oppgaveboka
s. 66 nr. 10 i OB
s. 69 nr. 19 i ruteboka
s. 69 nr. 20a i ruteboka
Frivillig:
Multi smartøving
Leseboka
s. 123
Les gjerne i egen
bok.
Leseboka
s. 124
Les gjerne i egen
bok.
Nivå 2
Multi oppgaveboka
s. 66 nr. 10 i OB
s. 74 nr. 36 i ruteboka
s. 74 nr. 39 i ruteboka
Step 1
TB p. 54 Les og oversett 3 ganger.
Step 2
TB p. 53 Les og oversett 3 ganger.
Øv til kapittelpøven!
Øv på «Nesten hjemme»
Øv til kapittelprøven!
NORSK:
ENGELSK:
Jeg kan skrive og forklare
ordene:
• begynnelse
• hovedperson
• replikk
• overskrift
• avsnitt
• handling
ØV TIL KAPITTELPRØVEN PÅ FREDAG:
• Pugg alle øveordene i TB s. 45.
• Øv på spørsmålene/svarene s. 47
Step 2 må kunne skrive spørsmålene og svarene på
engelsk. Eks: Where do you live? I live in… osv
• Vite når du skal bruke a og an.
Når substantivet begynner på en vokal, skal de skrive an;
an elephant.
Begynner det på en konsonant skal de skrive a; a cake.
•
Glosepugging: Gratisappen «Karate Squid» er formet som et spill.
•
Gangetesteren: https://www.matematikk.org/trinn1-4/gangetesteren/
•
•
•
•
Vi har KAPITTELPRØVE I ENGELSK til fredag!! Hjelp ungene med å øve.
I slutten av uka skal vi forsøke å ta gangesertifikatet! (1- til 10-gangen)
Uke 9-12 er det musikkuker. Husk blokkfløyte på mandag og torsdag.
Velkommen til studentene! De skal være mest i 4C, men også noe på resten av
trinnet.
4A: Kristin L.K Grytnes-Borgen – 90551037 – [email protected]
4B: Kenneth Holtan – 92227394 – [email protected]
4C: Camilla Sole – 95772549 – [email protected]
Mobilskole: 03686 Eks: «Granly 4a Per er syk i dag. Hilsen Marit»