Konkurransegruppe med Veronica Høgsveen Våland.

Konkurransegruppe
med Veronica Høgsveen Våland
Isafold starter opp konkurransegruppe sammen med
Veronica som er utdannet instruktør og
lokallagsdommer gjennom NIHF. Hun har seks
norgesmestertitler og en sølv fra 2012-2014+2016.
Veronica ble i 2014 og 2016 tatt ut på det norske
landslaget for å delta på Nordisk mesterskap for
Islandshest.
Onsdag 15. mars kl. 19.00 blir det samling uten hest for å sette opp en plan etter hva folk ønsker.
Det blir litt enkel teori om regler for stevner og gjennomgang av konkurranseformene om det er
noen som ønsker det. Sted: Stall Vestbø, Tegle. Åpent for alle, 50kr pr person (betales i døra men ønsker å vite hvor mange som kommer)
Mandag 27. Mars - Konkurranse/programtrening på Sviland. Ekvipasjene rir valgfritt program og
får tilbakemelding/bedømming etterpå, mulighet til å ri programmet (eller et annet program) på ny.
15. og 16. April - Helgekurs med ridetimer à 45min pr dag.
Lørdag 22. April - konkurranse/programtrening på Sviland. Ca 15-20min pr ekvipasje.
Ekvipasjene kan om ønsket bli filmet.
Tirsdag 25. April - Teorikveld der vi blant annet ser på det som ble filmet på sist programtrening.
30. April - Treningsstevne eller Kvalifiseringsstevne. Mer informasjon kommer når datoen nærmer
seg.
Deltakerne har mulighet for å bli enige med datoer som passer direkte med Veronica på første
samling.
Priser:
Medlem av Isafold - kr. 1000,-
Ikke medlem av Isafold - kr. 1200,-
Påmelding til: [email protected]
betaling til: kontonr. 3290.35.01374
merk betaling med: konkurransegruppe+navn
Påmeldingsfrist: 8. mars
Påmeldingen er bindene. Sykemelding og veterinærattest må fremvises for at pengene skal bli
refundert.