Finansiell analyse 2016

Finansiell analyse
500
501
601
630
636
670
680
691
7320
7321
7700
7701
7702
7703
7770
7771
7772
7773
7774
779
Lønn interne instruktører
36 115,00
Honorar eksterne instruktører 60 767,90
Avskrivning
0,00
Leie lokaler
63 850,00
Renhold
7 875,00
Revisjons- og regnskapshonorar 6 000,00
Kontorrekvisita
4 759,38
Driftskostnader web
1 147,50
Annonser
1 105,21
Plakater og flyers
0,00
Driftskostnader practica og milonga
5 615,50
ordinær
Driftskostnader eksternhelg
45 860,10
Mat eksternhelger
2 704,27
Levende musikk
1 500,00
Gebyr deltager.no
9 645,00
Andre bankgebyrer
1 136,00
Gebyr mCash
10,02
Gebyr iZettle
20,27
Gebyr Vipps
117,78
Diverse
5 560,00
3200
3201
3210
3211
3212
3220
3221
3222
3223
3224
3230
3231
3240
Medlemsskap
Pass / Årskort
Fotskatt - practica
Fotskatt - milonga ordinær
Fotskatt - milonga eksternhelg
Semesterkurs nybegynner
Semesterkurs påbygging
Semesterkurs videregående
Interne helgekurs
Drop-in
Kurs eksternhelger
Mat eksternhelger
Bevertning - milonga ordinær
805 Annen renteinntekt
0
0
253 788,93
14 100,00
43 050,00
11 197,00
5 021,70
3 158,67
66 750,00
0,00
28 800,00
0,00
561,00
88 210,00
730,00
0,00
3 665,91
265 244,28
Basisaktiviteter
Practica og milonga
Drift (bevertning mm)
Renhold
Fotskatt practica
Fotskatt milonga
Kostnader
5 615,50
7 875,00
Bevertning milonga
Pass / årskort
Resultat
Basisaktivitet totalt
Drift web, admin
Regnskap
Avskrivning
Kostnader
5 906,88
6 000,00
0,00
Diverse
Levende musikk
Medlemsskap / pass
Renter
Sum
5 560,00
1 500,00
Resultat practica og milonga
Resultat
Inntekter
Kostnader
36 115,00
1 105,21
11 197,00
5 021,70
Interne kurs
Honorarer (inkl. verksteder)
Annonser, plakater og flyere
Påmeldinger
Resultat
0,00
43 050,00
45 778,20
Eksterne kurs
Honorarer
Kostnader
60 767,90
Inntekter
14 100,00
3 665,91
-1 200,97
45 778,20
44 577,23
Omkostninger / drift
Påmeldinger
Fotskatt milonga
Bevertning eksternhelg
Resultat
Inntekter
96 111,00
58 890,79
Inntekter
48 564,37
88 210,00
3 158,67
730,00
-17 233,60
Gebyr
Gebyr deltager.no
Andre bankgebyrer
Gebyr mCash
Gebyr iZettle
Gebyr Vipps
Resultat
Kostnader
9 645,00
1 136,00
10,02
20,27
117,78
Leie lokaler
Husleie
Resultat
Kostnader
63 850,00
Inntekter
0,00
0,00
-10 929,07
Inntekter
-63 850,00
Kontroll
Basisaktivitet
Interne kurs
Resultat interne aktiviteter
44 577,23
58 890,79
103 468,02
Eksterne kurs
Gebyr
Leie lokaler
Årsresultat
-17 233,60
-10 929,07
-63 850,00
11 455,35