Miljøterapeuter/Miljøarbeidere

Frelsesarmeen er et mangfoldig og særpreget kristent kirkesamfunn som viser omsorg for hele mennesket gjennom ”suppe”, ”såpe” og
”frelse”. Ved siden av menighetsvirksomhet og forebyggende barne- og ungdomsarbeid er Frelsesarmeen blant annet engasjert i fattigdomsbekjempelse, fritidsaktiviteter for eldre, rusomsorg, attføring (Fretex), barne- og familievern, familiegjenforening, fengselsarbeid, barnehager,
rettferdig handel og nødhjelp. Frelsesarmeen arbeider i over 120 land.
Frelsesarmeens barne- og familievern, Othilie søker
Miljøterapeuter/Miljøarbeidere
Frelsesarmeens barne- og familievern er en virksomhet innen Frelsesarmeen som ønsker å være med å gjøre et
verdibasert arbeid for utsatte barn og deres familier. Vår virksomhet består av 7 barne- og ungdomsinstitusjoner,
3 fosterhjemsavdelinger, 9 Home-Start avdelinger, samt ulike etterverntiltak.
Othilie er en ny barneverninstitusjon under etablering, med oppstart 01.07.2017.
Det er plass til 6 barn/ungdom i alderen 10 - 18 år. Plassering er etter lov om barneverntjenester §§ 4-6 med
tanke på langtidsplassering, 4-4.6 og 4-12.
Informasjon om stillingen:
Stillingene er 100% fast, samt noen midre stillinger
(egne våkne og hvilende nattevakter) og
helgestillinger. 3 delt turnus. Vi trenger også
ekstravakter.
Arbeidsoppgaver bl.a.:
• Samarbeid med offentlige instanser og
samarbeidspartnere.
• Utarbeidelse av rapporter og handlingsplan.
• Miljøterapeutisk arbeid.
• Praktiske ansvarsområder
• Alle ansatte mottar veiledning og vil få faglig
oppdatering.
Kompetanse, kvalifikasjoner og erfaring:
• Barnevernspedagog/sosionom/vernepleier eller
annen relevant utdanning.
• Vi er meget interessert i kompetanse mtp
traumebevisst omsorg, cos-p, LØFT.
• Når det gjelder stillingene som miljøarbeider, vil
relevant erfaring tillegges vekt.
• Erfaring fra arbeid med barn/ungdom.
• Institusjonserfaring
• Hobby/fritidsinteresser som kan benyttes til
aktivisering
• Gyldig politiattest må fremlegges ved ansettelse
Vi søker en person:
Vi søker personer med et klokt hode, et bankende
hjerte og en sterk ryggrad. Med det mener vi at du
har:
• utholdenhet.
• evne til å skape gode relasjoner.
• gode kommunikasjonsferdigheter, samt god
muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk.
• evne til å gi god omsorg.
• engasjement, varme og godt humør.
• er trygg i utageringssituasjoner.
• er løsningsorientert, fleksibel og proaktiv.
• er selvstendig og ansvarsbevisst.
Den som ansettes må arbeide i samsvar med
Frelsesarmeens kristne grunnsyn.
Vi tilbyr:
• En spennende og utfordrende stilling.
• Lønn etter Frelsesarmeens lønnsregulativ.
• Pensjonsordning.
Spørsmål:
Spørsmål kan rettes til Enhetsleder Sissel Sæther, tlf
459 70 881 eller regionleder Margaret Letnes, tlf 924
22 166
Tiltredelse: 01.06.2017
Søknadsfrist: 05.03.2017
Sendes til: e-post: [email protected]
Søknadspapirer returneres ikke.