informasjon ser her

Et lærings- og mestringstilbud for unge som pårørende.
__________________________________________________________________________________
FORSTÅ MER OG BEKYMRE SEG MINDRE!
SmilUngdom er et gruppebasert lærings- og mestringstilbud for unge som pårørende. SmilUngdom
er rettet mot hele familien, med den unges opplevelser og behov i sentrum. Tilbudet er
forebyggende og har til hensikt å fremme åpenhet, forståelse og mestring. Gruppen ledes av
fagpersoner og personer med egen erfaring fra det å være pårørende barn eller unge.
Foreldre ønsker det beste for sine barn, men dette kan være krevende å få til i en vanskelig
livssituasjon. Derfor er det viktig å legge til rette for at barn og unge kan forstå hva som skjer og
bekymre seg mindre. Foreldresamarbeid er en forutsetning for å delta.
Gruppestrukturen:






12 gruppesamlinger
Tre gruppesamlinger med foreldre og ungdom sammen
Hver gruppesamling varer i to timer
Gruppen møtes en gang i uken
Seks til åtte unge i gruppen
Tilbudet er for unge i alderen 12- 16 år.
- Høre at andre også…at jeg ikke
er alene som har opplever sånn..
Det har vært deilig. Jente 14 år
- Godt å bli møtte og sett
Som mamma , og ikke pasient.
Mamma til gutt 12 år
SmilUngdom vil være på Fagsenteret, Jerikoveien 20, 1067 Oslo
Oppstart i løpet av våren. Det vil bli gitt nærmere beskjed.
Påmelding til Pia Philipson 94138325 [email protected]/
Kjersti Rudrud 90417628 [email protected]
OBS: Ikke skriv sensitiv informasjon pr epost!
FAGSENTER FOR BARN OG UNGE
JERIKOVEIEN 20, 1067 OSLO
TLF. 23 47 93 47