JA - EFSA - Europa.eu

Folks oppfatning av risiko forbundet
med antimikrobiell resistens (AMR)
EFSA spurte forbrukere i 12 EU land* om
hvordan de oppfatter risikoen for at antimikrobiell
resistens blir overført fra oppdrettsdyr til mennesker.
Antibiotika brukes
mer i behandling av
dyr enn mennesker
44%
NEI
9%
vet
ikke
vet
ikke
34%
vet
18%
NEI
NEI
JA
JA
8%
NEI
81%
NEI
17%
Effekten av antibiotika
forsvinner som følge av
overforbruk i behandling av dyr
11%
vet
ikke
JA
40%
JA
47%
41%
NEI
34%
vet
ikke
28%
JA
JA
21%
53%
NEI
19%
vet
ikke
31%
Antimikrobiell resistens
kan overføres fra
dyr til veterinærer
NEI
JA
Er europeere
klar over at...
JA
14%
52%
38%
Antimikrobiell resistens
kan overføres fra
oppdrettsdyr til
bønder
Antimikrobiell resistens
er utbredt i europeisk
kyllingoppdrett
ikke
48%
73%
43%
vet
ikke
Antibiotika
dreper
ikke virus
15%
12%
Antibiotika blir
brukt for å behandle
oppdrettsdyr
48%
NEI
21%
vet
ikke
44%
JA
58%
JA
25%
NEI
vet
ikke
JA
39%
NEI
17%
17%
vet
ikke
Antimikrobiell resistens
er utbredt i europeisk
svineoppdrett
Antimikrobiell resistens kan
overføres til mennesker via
kontakt med oppdrettsdyr
Antimikrobiell resistens
kan overføres til mennesker
ved håndtering av rått kjøtt
vet
ikke
Antimikrobiell resistens
kan overføres fra
oppdrettsdyr til forbrukere
Har du innhentet
JA 43%
NEI 57%
om resistens mot
antibiotika de siste
12 månedene?
16%
HOS OPPDRETTSDYR
84%
39%
HOS MENNESKER
61%
13%
JA
25%
JA
Mener du at det er
gjort tilstrekkelig for
Har du
tilstrekkelig
kunnskap om
antibiotikabehandling
av oppdrettsdyr?
å kontrollere
eller
forhindre
7%
VET
IKKE
68%
16%
VET
IKKE
overforbruk av antibiotika
på oppdrettsdyr?
71%
NEI
NEI
Les hele rapporten for å finne ut mer: www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/1183e
efsa.europa.eu
© European Food Safety Authority, 2017.
Det er tillatt å gjengi innhold med unntak for kommersielt bruk. EFSA må oppgis som kilde.
ISBN 978-92-9199-934-7 | doi: 10.2805/027146 | TM-02-17-046-NO-N
* Belgia, Danmark, Tyskland, Estonia, Spania, Frankrike, Italia, Nederland, Polan, Romania, Slovakia og Storbritania
** Antibiotika er et antimikrobielt middel