Frilufts-Info uke 6 og 7

Frilufts-Info uke 6 og 7
Ledersamling for friluftsrådene
Styreleder Anton Dahl og daglig leder Hugo Tingvoll representerte Finnmark da landets friluftsråd
møttes til todagers samling på Gardermoen i forrige uke.
Kontakt med turlagene i Finnmark.
Mye plastfokus
Etter nyhetsoppslaget om den døde hvalen med magen full av plast, har det vært mye fokus på
temaet. Det passer bra i forhold til friluftsrådets prioriteringer. Miljødirektoratet har så langt ikke
offentliggjort årets søknadsfrist, men kommunene bes likevel starte arbeidet om hva dere ønsker av
aktivitet i år. Friluftsrådet satser på en fellessøknad også i år. Målet må være å få til strandrydding i
så mane kommuner som mulig. Vårt tilskudd til undervisningsprosjekt i samarbeid med skoler står
fortsatt ubrukt. Det vil bli tema på telefonmøtet tirsdag 21/2 med skoler som er med i ”Læring i
friluft”.
Perleturer faller på plass
Perletur er kanskje den aller viktigste fellesoppgaven for friluftsrådet, og den oppgave som flest
finnmarkinger vil forbinde med vårt interkommunale samarbeid. Ukene framover vil bli viktig for å på
plass årets turer. Allerede nå har Båtsfjord (19), Loppa (23), Kautokeino (14), Hammerfest (30) og
Tana (20) meldt inn sine turer. Antall turer i parentes. Oppfordringen er få til lokale prosesser og en
arbeidsgruppe som planlegger turer som skal være med i deres kommune, og tar ansvaret for
gjennomføringen.
Nettbutikk på plass
Nå har vi fått på plass nettbutikken på vår nettside. Den blir viktig for salg og påmeldinger. Alle som
kjøper krus, melder seg på friluftsskole etc. skal gjøre det via nettsiden og betale samtidig som dette
gjøres. Det vil forenkle vårt arbeid betydelig. Så langt er ikke nettbutikken ”synlig”. Det vil skje i løpet
av neste uke. Det betyr at alle som skal ha krus for Perletur 2016 vil få beskjed om å betale kruset via
nettsiden.
Ny kontaktperson i Tana
Tana har gjort en liten endring. Fra nå av er Erlend Eide deres kontaktperson. Også
follkehelsekoordinator Pia Kathrine Espnes Ohren. En viktig presisering vedr. info om Berlevåg tatt
med i forrige Frilufts-Info. Der har deres nye kontaktperson fått kun 10 % av stilling avsatt til å være
folkehelsekoordinator. Selvsagt begrenset hva som er mulig å oppnå innenfor en så liten
stillingsressurs.
Utlysning pågår
Fristen for å søke stillingen i friluftsrådet utløper 1. mars. Så langt har vi fått inn 11 søknader. Bidra
gjerne med å spre blest om stillingen via kommunens nettsider. Fra noen kommuner har det kommet
spørsmål om det er riktig å annonsere en slik stilling på kommunenes nettsider. Det er det
selvfølgelig. Friluftsrådet er et interkommunalt samarbeid, og det bør være til beste for alle
medlemskommuner at vi sikrer oss best mulig søkergrunnlag.
Turskiltsøknaden er sendt
Det ble sendt en omfattende søknad om midler til skilting av turløyper inne fristen 15/2. Det at
Gjensidigestiftelsen nå trekker seg ut og turskiltprosjektet avsluttes som nasjonal ordning, gjorde det
naturlig å få med så mange turløyper i så mange medlemskommuner som mulig. I forkant av
innsendt søknad ble det to dager før søknadsfristen gjennomført telefonmøte der flere av
kommunene deltok.
Friluftsskoleledere melder seg
Hvordan ligger dere an i arbeidet med sommerens friluftsskoler? Det å skaffe flinke ledere er
avgjørende for at vi lykkes. Å finne barn som vil være med og et høvelig sted for å arrangere
friluftsskolen, er neppe det største problemet. 5-6 personer har svart på vår henvendelse om å
melde seg som ledere. Dette er studenter og andre som kan være fleksibel å reise rundt i fylket og
bidra der det måtte være ønskelig. Men først og fremst ønsker vi å knytte til oss ledere som kjenner
sin kommune.
JuleSPREK-premiene er kommet
Dette gjelder deltakere fra Alta, Hammerfest og Vardø. Dere vil nå få tilsendt de flotte
sitteunderlagene. De som har bestilt sin deltakerpremie vil få beskjed om å hente dette på rådhuset i
sin kommune.
Kurs i snøforming
Hugo skulle være leder på kurs i snøforming for skoler og barnehager i Alta den 14/2. Snøvær gjorde
at flyet ikke klarte å lande. Heldigvis klarte deltakerne likevel å gjennomføre en fin aktivitetsøkt der
de fikk testet ut snøformsettene.