Frilufts-Info uke 8

Frilufts-Info uke 8
Kontakt med søkere
Fredag var det fem søkere som ringte og ønsket informasjon om stillingen. Det betyr at går litt tid for
tiden med å følge opp aktuelle søkere. Så langt har vi fått inn 12 søkere til stillingen. Søknadsfristen
er 1. mars.
Perleturer faller på plass
Så langt er turene for disse kommunene lagt ut på vår nettside: Tana, Kautokeino, Hammerfest,
Loppa og Båtsfjord. Årets Perletur er ikke åpen for innsyn. Tanken er at vi venter med å lansere årets
turer når sesongstart nærmer seg og alle turer/kommuner er kommet på plass. Men samtidig er det
et behov for at dere går inn på vår nettside og kontrollsjekker informasjon om turene i deres
kommune. Tenker at dere kan få brukernavn og passord for å logge dere på som administrator. Ta
kontakt når dere har behov for det.
Jeg tror det kan være et bra forslag at vi lanserer årets turer i fire bolker etter disse datoene: 15/5,
1/6, 15/6 og 1/7. Mange våre turgåere vil ha et ønske om å komme i gang med Perletur tidlig. Snø i
fjellet gjør at turer der vil være senere tilgjengelig enn turer langs fjæra og i lavlandet.
Skilting av turløyper
Opprinnelig søknad med skilting av turløyper i de fleste av våre medlemskommuner, er for
omfattende i forhold til fylkeskommunens tilskuddsramme. I den reviderte søknad er det lagt ved
mer detaljert informasjon (kartutsnitt) om turløyper i Loppa, Kautokeino, Tana, Vadsø og Porsanger.
Det betyr at det kan være at vi i år kommer til å prioritere skilting av turløyper i disse kommunene.
Det legges opp til å drøfte dette med fylkeskommunen.
Telefonmøte – Læring i friluft
Ble gjennomført den 21/2. Som følge av at mange av påmeldte skoler ikke deltok er det invitert til
nytt tilsvarende møte den 28/2. Sentrale tema på telefonmøtet var:
•
•
Hvorfor Læring i friluft?
Prosjekt og søknader: Utemat på bål, marin forsøpling, Full Fræs – friluftskamp for
ungdomsskoler, Opptur for 8. klasse i samarbeid med turlagene.
Utemat på bål
Vedlagt følger den informasjon som er sendt ut. Skoler og barnehager er oppfordret til å melde sin
interesse innen 1/3. Deretter legges det opp til å fordele tilskudd etter disse søknadsfristene i år:
15/3, 15/5 og 15/9.
Ut og Plukk – snart med egen plastmodul
2016 var første året med Ut og Plukk. Nettsiden som skal få folk i Nord-Norge til å dra oftere på
bærtur utvides nå med en ny modul som skal stimulere folk til å plukke plast og annet avfall i fjæra.
Vi gjør det slik fordi bærplukking foregår i en så liten del av året, samt at behovet for å storstilt
mobilisering rundt strandrydding og tiltak mot marin forsøpling kanskje aldri har vært større. Målet
er naturopplevelser, økt fysisk aktivitet med rydding av strender langs kysten.
Reise i Finnmark – uke 11
Her er noen muligheter om hva som kan være aktuelt å få til av møter på reisen i uke 11: Porsanger
kommune, Sametinget, FeFo, Finnmark Idrettskrets, turlagene i Alta og Kautokeino samt møte med
styreleder og telefonmøte med resten av styret.