Søknadsskjema - søker selv

Søknad om askespredning etter min død
Navn:
Fødselsnummer (11 siffer):
Adresse:
Telefonnummer:
Ønsket sted for askespredning (beskrives detaljert med kommune, lokalt stedsnavn og
helst avmerket på kart som legges ved søknaden):
Sted:
Underskrift:
Dato: