Oversikt over hvor du som behandler kan

Informer pasienten din
om retten til å velge behandlingssted
• Helsenorge.no/velg-behandlingssted
•R
ing en pasientrådgiver,
eget nummer for leger: 800 50 004
Pasientrådgiver har oversikt over:
•b
ehandlingssteder og ventetider i spesialisthelsetjenesten
•a
vtalespesialister og tilbud innen Raskere
tilbake
Ring 800 50 004 - eget nummer for leger