uke mandag tirsdag onsdag torsdag fredag

UKE
MANDAG
9
Sirkelgruppa på tur
Lekegrupper
Tema: Fugler om
vinteren
TIRSDAG
Tur
ONSDAG
Gymsal for sirkel og
firkantgruppa
TORSDAG
Sirkelklubb:
Tur/eksperimenter
Firkantgr: tur
Trekantgr: lekegruppe
Sirkelgruppa på tur
sammen med
førskolebarna på
Lisiden
Delt samling
lage fuglemat
Hipp hurra for
Ariell 4 år!
10
FREDAG
Tur
Samling med fokus på
sang og musikk
Sirkelklubb:
Firkantgr: tur
Trekantgr: lekegruppe
Delt samling
Hipp hurra for
Isolde 5 år!
Sein utetid
11
Sirkelgruppa på
tur
Lekegrupper for
firkant og
trekantgruppa
Tur
Gymsal for trekant
og firkantgruppa
Sirkelklubb:
Firkantgr: tur
Trekantgr: lekegruppe
Delt samling
Sein utetid
12
Tema: Påske
Sirkelgruppa på tur
Tur
Lekegrupper for
firkant og
trekantgruppa
Samling med fokus på
sang og musikk
Sirkelklubb:
Firkantgr: tur
Trekantgr: lekegruppe
Hipp hurra for
Gabriel 5 år!
Sein utetid
13
Tema: Påske
Sirkelgruppa på tur
Lekegrupper for
firkant og
trekantgruppa
Tur
Gymsal for sirkel og
firkantgruppa
Sirkelklubb:
Firkantgr: tur
Trekantgr: lekegruppe
Delt samling
Sein utetid