ENKELTBARNET I FOKUS Hold deg oppdatert om oss på: http

ENKELTBARNET I FOKUS
MÅNEDSPLAN
FOR
Husk denne måneden:
 Foreldremøte torsdag
16.mars på skolen
kl.19.00
FOSSESTUA
Mars 2017
Hold deg oppdatert om oss på:
http://www.trondheim.kommune.
no/kroppanmarka-bhg
Tlf. 99 27 98 67
Husk neste måned:
 Påskefrokost
m/matpakke torsdag
6.april kl.07.30-09.00
BARNEHAGENS LEKE- OG LÆRINGSMILJØ
PROSJEKT:
I denne måneden har vi fortsatt fokus på «familien min» og «Huset mitt».
Månedens sanger: «Min søster er helt rar….», «God morgen alle sammen», «En familie på fem» og «I en
skog lå et hus»,«Ro.ro til fiskeskjær»,»Tak
over skapet» og «Alle
killebukkene».
Månedens eventyr: «Hakkebakkeskogen».
Sanger fra Hakkebakkeskogen: «Når en liten
ro lille mann», «Klatremus
fødselsdag».
Vi fortsetter med å besøke husene til barna
deres.
mus skal ut å gå»,»Sov
spillemann»,»Bamses
og ta bilder av husene
Ellers skal vi lage en møteplass for barna der nærmiljøet deres blir presentert. Der vil det bli bilder av kjente
ting de har rundt seg: butikk, skilt, buss,Okstad barnehage,Okstadveien barnehage og ikke minst husene til
hvert enkelt barn.
TRAFIKKSIKKERHET
Tarkus kommer på besøk og snakker med barna om «Bilbelte».
TURER
Vi fortsetter med smågruppeturer i nærmiljøet og enkelte av barna får besøke husene sine.I forhold til
husprosjektet, vil barna få ta bilde av sitt eget hus og barnet vil bli fotografert foran huset sitt.
BURSDAGER
Sigurd K.A 3 år onsdag 29.mars. Hurra, hurra, hurra!
ANNET
barna får være med på for å
 Skylle og tørke melkekartonger. En prosess
få et miljørettet fokus. Etter hvert skal barna få være med å dekorere disse kartongene.
 Vi skal etter hvert gjøre om den
blå kroken til GUL.
Dette for å symbolisere at
våren kommer og at vi ser solen mer og mer.Vi
ønsker oss gule materialer og
ting som barna kan leke med.