Last ned kursprogram

Kurs for ingeniører og driftsoperatører av VA-anlegg
Dosering - Avfukting - Vannbehandling
Quality Hotel & Resort Sarpsborg, 5. april. Kl. 09.30 - 14:00
Bjørnstadveien 20, 1713 Sarpsborg
Program
09.30 —10.00 Registrering og kaffe
10.00 — 10.45 Innledning og kort om vannbehandling
10.45 — 11.30 Dosering









Kjemikaliedosering, oppbygging av anlegg, dimensjonering av pumper og utstyr
Avherding av uttynningsvann
Lagertanker
Uttynning av kjemikalier før doseringstank. AG-mix eller nivå blanding
Kalibrering og online måling av mengde for forskjellige kjemikalier
Mottrykksventiler og pulsasjonsdempere for forskjellige kjemikalier
Riktig doseringsventil og doseringspunkt i forhold til virkningsgrad av kjemikalier
Homogenisering / innblanding av kjemikalie i vannstrømmen
Omrørere for IBC-containere og tanker
11.30— 12.30 lunsj
12.30 — 13.30 Avfukting




Hvorfor avfukte?
Avfukterprinsipper
Hvordan få det tørt og kondensfritt i vannverk, pumpestasjoner etc.
Avfukterprogram og installasjonseksempler
13.30— 13.45 Praktisk demonstrasjon og tips for vedlikehold



Doseringspumper og statiske miksere med tilbehør
Installasjon av avfukter og hygrostat
UV-anlegg og automatfilter
13.45 - 14.00 Oppsummering og avslutning
Kursavgiften er NOK 300 (eks. mva.) inklusive lunsj.