Månedsplan for mars

Uke
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
1.
Fellestur med
begge
avdelingene.
2.
3.
Grupper på Grupper på tvers av
tvers av avd. avd.
8.
Trampolinebok X2
9.
10.
Grupper. X2 Tur til Biblioteket
14.
Utedag
15.
Trampolinebok X2
16.
Grupper.X2
27.
Tur til Frida
20.
Samson 6 år.
21.
Utedag
22.
Trampolinebok X2
23.
Grupper.X2
24.
Tur til Christina og
Christopher
Tur til
UllandhaugSkogen-Lage
bål og grille
27.
Tur til
Mosvannet
-Se etter
insekter og
fugler.
28. Utedag
29.
Trampolinebok X2
30.
Miljødag
31.
Tur til Henrikke
9
10
6.
7.
Jasmin og
Utedag
Henrikke 6 år.
Fredag
Tur til Madla
bibliotek
11
13.
Tur til
Sørmarka
Arenaklatring.
12
13