Lesebriller

Lesebriller for 4. trinn
Alle leselekser skal leses med en av disse «brillene». Elevene trenes
godt opp på skolen, men her står en liten forklaring til den som
hjelper til med leksearbeidet. Skriftlige besvarelser skrives alltid i
Brilleboka eller på Its learning, det presiseres på lekseplanen.
Denne oversikten kan med fordel henges opp eller ligge i nærheten
av stedet der leksene gjøres.
Spørrebriller:
Les teksten 2 ganger. Svar på spørsmål til
teksten. Noen ganger husker du svaret,
noen ganger må du lete i teksten og noen
ganger må du selv tenke deg hva svaret
kan være.
Nøkkelbriller:
Les teksten 2 ganger. Skriv nøkkelord
som hjelper deg å huske det du har lest.
Det pleier å være nok med 1-2 nøkkelord
for hvert avsnitt.
Teaterbriller:
Les teksten 2 ganger for deg selv. Øv
deretter på å lese teksten høyt for noen.
Husk: Les høyt og tydelig, les med
passelig tempo, ta pause ved punktum,
legg vekt på viktige ord, innlevelse.
Kosebriller:
Les for å kose deg. Du skal kunne fortelle
til andre hva du har lest om.
Ryddebriller:
Les teksten 2 ganger. Bruk en
læringsstrategi, for eksempel tankekart
eller forskjellig/likt, til å sortere det du
leser. Slik får du oversikt over hva du
lærer.
Lupe:
Les teksten 2 ganger. Mens du leser, skal
du lete etter informasjon.