"Risiko i et trygt samfunn": Hva betyr dette for Brann

Justis- og
beredskapsdepartementet
KS Bedrift Brann og redning
avdelingsdirektør Per Olaf Torkildsen
7. mars 2017
Justis- og beredskapsdepartementet
Risiko i et trygt samfunn
• Regjeringens arbeid med
samfunnssikkerhet i et fireårsperspektiv
• Sees i sammenheng med blant
annet Langtidsplanen for
Forsvaret
Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Nødmeldingstjenesten
Justis- og beredskapsdepartementet
Nødnett
Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Sammen bygger vi
bedre samfunnssikkerhet og
beredskap
Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og
beredskapsdepartementet
avdelingsdirektør Per Olaf Torkildsen
Justis- og beredskapsdepartementet