Invitasjon - Voksne for Barn

INVITASJON TIL INSPIRASJONSSAMLING
for skoler i Målselv kommune
I samarbeid med Målselv kommune og Statped inviterer Voksne for Barn til
inspirasjonssamling med tema «Inkludering og tilrettelegging i Zippy».
DATO: tirsdag 6. juni 2017
TIDSRAMME: kl.09.00-14.00
STED: Mellembygd kultur- og oppvekstsenter (MKOS)
SERVERING: Gratis lunsj og kaffe
Målgruppe: lærere, helsesøstre, pp-rådgivere og assistenter som jobber med
Zippys venner i klassen og med oppfølging og tilrettelegging av undervisningen.
Mål: Inspirere til å jobbe videre med inkludering og tilrettelegging ved bruk av
zippyprinsipper.
Innhold:
 Erfaringsutveksling med andre
 Utfordringer og muligheter for tilrettelegging og inkludering i Zippy
 Hvorfor Zippy for barn med spesielle behov?
 Hvordan benytte Suppleringsheftet med tilrettelagte oppgaver med
enkeltelever, i smågrupper eller i klassen?
 Enkelte metoder og aktiviteter for tilrettelegging i klassen prøves ut.
PÅMELDING på nettsidene til Voksne for Barn innen 1.april 2017
Med vennlig hilsen
Hilde Elvevold Randgaard
Voksen for barn
Nina Iselvmo
Koordinator i Zippy Målselv