Fransk 7.trinn halvårsplan filetype pdf

Halvårsplan for høsten 2016, Sinsen skole
Fag: Fransk
Tid/u
ke
Lærebok: C’est Chouette Dèbutant
Emne/tema
Kompetansemål
Lærestoff
- C’est chouette
dèbutant
- Div. ark som deles
ut i timene
- Interaktive
nettsider
35 - 36
- Tallene 1-7
- Ukedagene
- Å hilse
- Franske ord som
likner på norsk og
engels
- Litt om Frankrike
- Alfabet
36 - 37
- Å hilse og å spørre
hvordan det går
- Hva noen naturord
heter
- forstå og bruke noen tall
i praktiske situasjoner
- undersøke likheter og
ulikheter mellom
morsmålet og det franske
språket
- bruke språkets alfabet
og tegn
- hilse, takke og
presentere seg
- delta i enkle samtaler
- stille enkle spørsmål og
svare på enkle, muntlige
spørsmål
Kap.1 s.8-16
Kap.2 s.18-24
Klasse: 7. trinn
Arbeidsmåter/
Grunnleggende
ferdigheter
- høytlesning (parvis og i
klasse)
- lytteoppgaver
- muntlige og skriftlige
oppgaver
(grammatikk, muntlig
trening, tekstforståelse,
glosetrening)
- rollespill
- glosebingo
- kryssord
- oversetting
- franske sanger
- presentasjoner
- kryssord
- Wordsearch
- Sang: “Un kilometre a
pied”
- Comptine
- Sang: “Alfabet”
- Sang: “Lundi, mardi,...”
- Lage korte
hilsningsdialoger og
fremføre for klassen
Lærer: Elena Olofsson
Prøveform/
Vurdering
- gloseprøver
- uformell vurdering
av muntlig fransk
Andre
opplysninger
Kulturkunnskap er
en integrert del av
hvert emne.
Elevene skal få
kjennskap til
geografi, sanger,
matkultur, m.m.
- Litt om fransk
høflighet
- Tallene 8 - 15
http://atschool.eduweb.co.
uk/rgshiwyc/school/curric/
HotPotatoes/index.htm
- Sang: “Salut, ca va?”
http://www.education.vic.g
ov.au/languagesonline/fre
nch/sect02/no_2/no_2.ht
m
37
38 - 39
Leirskole
- Å si hva du heter
- Å si hvor du bor
- Å spørre hva noen
heter
- Navn på noen
franske byer og kjente
personer
- Tallene 16 – 20
- Litt om det franske
flagget
- Å si hvor gammel du
er
- Å spørre om alderen
- Årets måneder
- Tallene 21 – 31
- Litt om Frankrike
- stille enkle spørsmål og
svare på enkle, muntlige
spørsmål
- delta i enkle
samtalesituasjoner forstå og bruke noen tall i
praktiske situasjoner
Kap.3 s.18-20
- Sang: “Jean Petit qui
danse”
- forstå og bruke noen tall
i praktiske situasjoner
- stille enkle spørsmål og
svare på enkle, muntlige
spørsmål
Kap.4 s.34 - 40
- Sang: “Bon anniversaire”
- Tallbingo
- Comptine
42 - 43
- Å fortelle om familien
din
- Litt om den franske
republikken
- delta i daglig
samtalesituasjoner
Kap.5 s.42 - 48
43 - 44
- Navn på noen dyr
- Å hilse, å spørre
hvordan det går, hvor
non bor(rep.)
- Tallene1 – 31(rep.)
- forstå og bruke noen tall
i praktiske situasjoner
- forstå og bruke
betegnelser på dyr
Kap.6 s. 50-58
41 - 42
http://www.digitaldialects.
com/French/numbers_1I.h
tm
- Sang: Sur le pont du
nord”
- Sang:«Un elephant”
- “La belle pieuvre”
- Comptine
44 - 45
45 - 46
47
- Litt om
franskspråklige
tegneserier
- Å lære farger
- Å lære noen klær
- Å lære noen
kroppsdeler
- Å lære litt om moter
- Å lære noen
matretter
- Å si hva du liker å
spise
- Klokka
- Oppskrift på frukt
salat
- Litt om franske
spisevaner
Film/repetisjon
Grunnleggende ferdigheter
Å kunne lese.
Å kunne skrive.
Å kunne uttrykke seg muntlig.
Å kunne regne.
Digitale ferdigheter:
- stille enkle spørsmål og
svare på enkle, muntlige
spørsmål
- forstå og bruke
betegnelser på farger,
klær, kroppsdeler
- forstå og bruke
betegnelser på matretter
- kunne si klokkeslett på
fransk
Kap.7 s.60 - 66
- Sang: “Savez-vous
planter des choux”
Kap.8 s.68-75
- Sang: “Je suis une
pizza”
- Comptine
http://www.digitaldialects.
com/French/Daysmonths.
htm
Aktiviteter og arbeidsmåter
Høytlesing (i kor/par/full klasse) og stillelesing av tekstene i tekstboka.
Elevene skriver i hver eneste fransktime: gloser, korte dialoger, kryssord m.m.
Vi samtaler om tekstene og gjennomfører enkle rollespill. Flere oppgaver går ut på å lage parvise dialoger.
Elevene lærer tallene på fransk i forbindelse med tema som: dato, alder/fødselsdag, priser osv.
Læreverket “C’est Chouette” sine nettsider benyttes i forbindelse med drilling av gloser og grammatikk.