Velkommen til Sofagrisene - Korsvoll skole

Ukeplan Solstua (uke10), 06.-10.Mars
Tema:- Miljøagentene
Mandag
Tirsdag
Utelek-13:30-14:30
Utelek-13:30-14:30
Matstund- 14:30-14:55
Matstund- 14:30-14:55
Gymsal 1B-1C
(15:00- 16:00) to saler
Forskjellige ball-leker
Gymsal-1A
(15:00- 16:00) en sal
A-Ball
Onsdag
Matstund – 13.30-14:00
Utelek – 15:00-16:00
Musikkstund med Dgruppa kl.14:15
Vi synger barne sanger og
danser sammen med barna
og voksene
Torsdag
Fredag
Aks.tar over- 11:30
Matstund – 13:30-14:15
Utelek-13:30-14:30
Matstund- 14:30-14:55
Ballett
(kl.14:00-14:45)
Sjakk
(14:15:14:55)
Aktiviteter
i Skolegården
Ballett
(KL:12-00-13:30)
(kl.14:00-14:45)
Læringstøttende aktivitet
Læringstøttende aktivitet
Fysisk aktivitet og lek
Teater med Killa og Jonas
(kl.15:00-16:00)
Påmeldingsaktivitet
Læringstøttende aktivitet
Fysisk aktivitet og lek
Hva er en Vindmølle?
Vi undrer oss sammen og
lagger vindmøller av papir
Info: Husk å krysse
Læringstøttende aktivitet
Kunst,Kultur og Kreativitet
Læringstøttende aktivitet
Ballett
(kl.14:00-14:45)
Kunst,Kultur og Kreativitet
Kreativ hobby med Kathrine
og Aman (Kl.15:00-16:00)
Påmeldingsaktivitet
Der barna kan lære om
resirkulering gjennom
spill på PC og forskjellige
aktiviteter på Solstua
Læringstøttende aktivitet
Læringstøttende aktivitet
Natur,tekninkk og miljø
Natur,tekninkk og miljø
Vi skal lære om et renere miljø og en trygg framtid.Vi blir enda flinkere til å ta være på jorda.
Teater:-Nora 1A,Ellinor1B,Amalie1C,Charlotte1C
Hobby:-Andreas1A,Nora1A,Linnea F.1B,Ellinor1B,Mattis1C,
Natur , teknikk og miljø
Fysisk aktivitet og lek
Yogakurs med Killa
Påmeldingsaktivitet
(Kl.14:30-15:30)
Sanne, Mattis, Ellinor
Kunst,Kultur og Kreativitet
Solstua: 23005384
[email protected]