Valg_2017 - Norsjø Golfpark

NORSJØ GOLFKLUBB
VALGKOMITEENS INNSTILLING FOR 2017
STYRET
Svein Arntsen
Inger Lise Eriksrud Bergan
Gro Kabbe
Gunnar Kleppen
Lisbeth Skjelbred
Knut Kåsin
Arne Isak Tveitan
2017
Nyvalgt, velges for 2 år
Ikke på valg
Ikke på valg
Nyvalgt, velges for 2 år
Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg
Neste valg
På valg 2019
På valg 2018
På valg 2018
På valg 2019
På valg 2018
På valg 2018
På valg 2018
Revisor
Kristoffer Gaathaug
Svenn Ivar Sannes
Nyvalgt, velges for 2 år
Gjenvalg, velges for 2 år
På valg 2018
På valg 2019
Valgkomite
Runar Hellekås
Trond Hellekås
Ikke på valg
Ikke på valg
På valg 201På valg 201-
Ikke på valg
På valg 2018
Leder
Nestleder
Styremedlem
Vara
Representant til Nome Idrettsråd
Kristoffer Gaathaug
Junioravdeling
Mattias Andreasson
Gjenvalg, velges for 2 år
Petter Grini
Ikke på valg
Må suppleres med foreldre og
elitegruppe
På valg 2019
På valg 2018
Knut Moe
Lars Rukan
Vidar Standeren
Halvor Nordskog
Ikke på valg
Nyvalgt, velges for 2 år
Gjenvalg, velges for 2 år
Gjenvalg, velges for 2 år
På valg 2018
På valg 2019
På valg 2019
På valg 2019
Karin Elise Wendelborg
Olav Aaland
Øyvind Syvertsen
Lisbeth Skjelbred
Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg
Gjenvalg, velges for 2 år
På valg 2018
På valg 2018
På valg 2018
På valg 2019
Ikke på valg
Ikke på valg
Nyvalgt, velges for 2 år
Gjenvalg, velges for 2 år
På valg 2018
På valg 2018
På valg 2019
På valg 2019
Seniorkomité
Turneringskomité
Økonomi og Markedskomité
Hallstein Søvik
Reidar Norschau
Ole Jørgensen
Hans Storli
Bane og Dugnadskomité
Oddbjørn Brevik
Wolfgang Felbinger
Gjenvalg, velges for 2 år
Ikke på valg
På valg 2019
På valg 2018
Rolf Henriksen
Ragnar Kisfoss
Lisbeth Skjelbred
Gjenvalg, velges for 2 år
Ikke på valg
Nyvalgt, velges for 2 år
På valg 2019
På valg 2018
På valg 2019
Line Håtveit
Irene Forberg
Ikke på valg
Ikke på valg
På valg 2018
På valg 2018
Olav Aaland
Kristoffer Gaathaug
Ikke på valg
Ikke på valg
På valg 2018
På valg 2018
Suppleres av leder etter
behov
Handicap komité
Damegolf
Herregolf
Veien Til Golf
Mattias Andreasson
Informasjon fra valgkomiteen.
•
Oppfordrer alle som ønsker å bidra i styret, eller i en komite. Si ifra til valgkomiteen i løpet av
sesongen. Samme gjelder for de som ønsker seg ut av sitt verv etter sin valgte periode. Gi oss
en beskjed.
•
Alle som har gått ut av styret og verv på dette valget, har sluttet etter eget ønske.
Vi takker for den jobben de har gjort.