invitasjon til møte 22.mars vedr. informasjonssenter

INVITASJON
Info-senter
PEER GYNT HOTEL OG SPISERI
22. MARS 2017 kl. 14.00
INFO-ROMMET VÅRT ER NÅ SNART KLART FOR BRUK.
ROMMET SKAL FYLLES MED INFORMASJON OM HVA SOM SKJER I VÅRT
DISTRIKT.
MØT OPP OG BLI INFORMERT OM MULIGHETENE!
Fakta om rommet:
 57 m²
 3 skjermer for valgbar informasjon
 2 skjermer med generell informasjon
 1 skjerm med informasjon om bussruter (Opplandstrafikk)
 Noen kassemøbler med hyller. Brosjyrestativ og glassmontre etter behov
Med hilsen
Nord-Fron kommune