Kjøreplan Innledning For brukere som har brukt Novapoint Støy i

2017/04/24 15:43
1/2
Kjøreplan
Kjøreplan
Innledning
For brukere som har brukt Novapoint Støy i tidligere
versjoner (før Novapoint 19)
Selve støymodulen virker nesten helt likt i Trimble Novapoint som i Novapoint 18 (og tidligere). Forskjellen er kun
at man angir en oppgave i Novapoint Basis som terrengmodell i stedet for den gamle Quadri-terrengmodellen.
Dette gjør at man arbeider i en overflate-modell, noe som gir et helt entydig terreng og mye bedre muligheter for
kvalitetssikring.
Video
For en liten innledning i hvordan man kommer i gang med Novapoint Støy, se denne videoen:
For at dette innholdet skal vises må du ha Adobe Flash Plugin.
Forutsetninger
Hvis det ikke er noe menyvalg for “Støy”, må modulen Novapoint Støy lastes inn, se Velg Modul. Skal man beregne
jernbanestøy, må man i tillegg laste inn “Novapoint Støy Jernbane”.
Novapoint Basis
For en innføring i hvordan etablere terrengmodell, importere data osv., se Komme i gang med Novapoint og
Novapoint Basis.
For spesifikk beskrivelse av tilrettelegging av terreng for støyberegning, se: Terrengmodellen.
I Novapoint Støy
●
●
●
●
●
●
●
●
Lag en planpresentasjon i Novapoint Basis, som har med vegkanter og bygninger og evt andre objekt man ønsker
å ha i tegningen.
Les inn dette til AutoCAD med “Planpresentasjon” i Novapoint ribbon, kryss av for 3D.
Gi inn veger i Novapoint Støy og gi trafikkdata til hver veg (se Trafikkdata).
Gi inn bygninger som kan gi skjermingseffekt for noen av beregningspunktene (se Dialogboks).
Gi inn beregningspunkt (se Dialogboks).
Hvis du senere skal vise punktene i 3D i Novapoint Basis, kjør funksjonen Endre relativ til absolutt høyde.
Gi inn områder med hard mark (se Dialogboks). Vegen regnes automatisk som hard mark.
Definer alternativ. Det bør tas en gjennomgang av alle inndata før beregning startes for å sjekke at alle inndata
Novapoint Resource Center http://resourcecenter.novapoint.com/doku.php?id=no:np:noise:technical_documentation:stepwise_description:start
2017/04/24 15:43
●
●
●
●
2/2
Kjøreplan
som skal være med er satt aktive og ellers er som tenkt (se Beregning).
Kjør beregning. Alle detaljer må lagres dersom det ønskes detaljert utskrift av beregningsresultat.
Beregningsresultat og inndata lagres sammen med alternativet (se Beregning).
Bruk visningsfunksjonen for å vise resultatet på kartet på skjermen
Skriv resultatet ut på fil eller skjerm. Fil kan overføres til regneark (se Utskrift).
Inndata kan endres og nytt alternativ opprettes.
Vise resultater i Novapoint Basis
●
●
●
●
Lag en importoppgave i Novapoint Basis.
Velg filtype dwg og velg fila.
Velg konverteringsregel “Noise objects”.
Trykk OK.
Se følgende videoer for eksempel:
(If Flash is installed, you can watch a video inside this web page.)
(If Flash is installed, you can watch a video inside this web page.)
NB! For versjoner før 19.30FP1/19.35FP1, se her: Importere støypunkt til Novapoint Basis før versjon 19.3xFP1.
Novapoint Resource Center http://resourcecenter.novapoint.com/doku.php?id=no:np:noise:technical_documentation:stepwise_description:start