MobilePay og Retail Payment inngår nordisk samarbeidsavtale

MobilePay og Retail Payment inngår nordisk samarbeidsavtale
Med ambisjoner om å gjøre mobilbetaling sømløst på tvers av de nordiske landegrensene, inngår
MobilePay, som den første mobilbetalingsløsningen, en samarbeidsavtale med Retail Payment.
Gjennom den nylig signerte samarbeidsavtalen med Retail Payment, er MobilePay et godt stykke
nærmere å være tilgjengelig i et større antall butikker. Retail Payment eies av NorgesGruppen og
Coop Norge, og har med seg et lag av ledende handelsaktører (se faktaboks). Selskapet er i gang med
å etablere en plattform som skal akseptere alle typer betalingsformer på en enkel, trygg og effektiv
måte for forbruker og brukersted.
- Vårt utgangspunkt er at vi skal akseptere alle typer betalingsløsninger. På den måten sikrer vi at
betaling og identifikasjon opp mot eksempelvis lojalitetsprogram skjer på en enhetlig og
brukervennlig måte. MobilePay blir den første mobilbetalingsløsningen vi inngår et formelt
samarbeid med, og vi ser virkelig frem til det, sier Hans Petter Hoel, administrerende direktør i Retail
Payment.
Flere av handelsaktørene som har stilt seg bak Retail Payment har tilstedeværelse i en rekke
europeiske land. En viktig del av samarbeidsavtalen med MobilePay blir dermed å jobbe mot en
felles, kostnadseffektiv standard for betaling og oppgjør med mobilbetalingsløsninger på tvers av
landegrenser.
- MobilePay er den ledende betalingsløsningen i Norden, og samarbeidet med Retail Payment er
viktig for å styrke denne posisjonen. Vi har begge et felles mål om å bidra til gode kundeopplevelser i
butikk gjennom enkel og effektiv betaling. At dette skjer enhetlig med nye betalingsløsninger på tvers
av de nordiske landene, er også viktig for å opprettholde effektiviteten i de nasjonale
betalingssystemene, sier Knut Anders Wangen, leder for MobilePay Norge.
MobilePay har allerede kommet langt med å forenkle betalinger i blant annet Dagrofa-kjedenes
butikker i Danmark. Samarbeidet med Retail Payment vil bygge videre på dette i arbeidet med å
utvikle av en felles nordisk løsning.
- Vi har en ambisjon om at mobilbetaling i Norden skal basere seg på en felles standard, men i et slikt
arbeid er det også viktig å ta hensyn til at det allerede eksisterer nasjonal infrastruktur som kan
utnyttes. BankAxept har lenge spilt en viktig rolle i norsk betalingsformidling og er verdsatt av
varehandelen. Det er naturlig for MobilePay å jobbe tett med BankAxept fremover for å finne ut av
hvordan man kan koble det hele sammen som sikrer både effektivitet og gode brukeropplevelser,
sier Wangen.
Retail Payment planlegger utrulling av sin plattform i det norske markedet i siste halvdel av 2017.
- Vi etablerer plattformen først i Norge. Samtidig har vi internasjonale ambisjoner som vi deler med
MobilePay, og vi ser virkelig frem til å innlede et spennende samarbeid, sier Hoel.
Fakta om Retail Payment:
 Etablerer en felles plattform for betaling der alle betalingsmidler kan benyttes
 Selskapet eies av Coop Norge og NorgesGruppen. En rekke ledende handelsaktører har stilt seg
bak initiativet: Rema 1000, Reitan Convenience, Varner Group, Umoe Restauranter, Moods of
Norway, St1, EuroPark
 Plattformen utvikler Retail Payment i partnerskap med verdensledende teknologiselskaper som
IBM, Intel, Verifone, Forgerock og Capgemini
Fakta om MobilePay:
 Mobilbetalingsløsning etablert av Danske Bank i 2013
 Har i dag 3,8 millioner brukere, og flere enn 40.000 brukersteder tilbyr betaling med MobilePay i
Norden
 Omfatter i dag betaling mellom privatpersoner, betaling i butikk hvor MobilePay er integrert i
kassesystemet, en online-løsning og en appswitch-løsning
 I Norge har Danske Bank, Nordea og Gjensidige Bank inngått et partnerskap rundt MobilePay
For mer informasjon, kontakt:
Knut Anders Wangen, sjef for MobilePay Norge
E-mail: [email protected]
Mobil: +47 902 79 260
Hans Petter Hoel, administrerende direktør i Retail Payment
E-mail: [email protected]
Mobil: +47 916 17 516