jordmor sommerjobb i helse og omsorg fagsykepleier

LEDIGE STILLINGER
JORDMOR
Ledig 100 % fast stilling i Kristiansund og Tingvoll kommuner.
Tiltredelse snarest mulig.
Søknadsfrist: 20. mars.
SOMMERJOBB I HELSE OG OMSORG
Når sommeren kommer har vi behov for deg som er:
•Helsefagarbeider
•Hjemmehjelp
•Sykepleier
•Vernepleier
•Assistent
•Renholder
• Studenter/elever: sykepleie, helsefag, ergoterapeut, vernepleier
• Evt. andre med helse- og sosialfaglig utdanning
Behovet for vikarer er størst i tidsrommet juni - august (uke 25 – 35).
Søknadsfrist: 15. mars.
FAGSYKEPLEIER
100 % fast stilling ved enhet for Sykehjem, avd. Frei sykehjem.
Søknadsfrist: 19. mars.
Fullstendig utlysningstekst og informasjon om hvordan du søker, finner du på kristiansund.no
under fanen «Ledige stillinger».
POLITISKE MØTER
• Eldrerådet: 6. mars kl. 10.00, formannskapssalen.
• Kontrollutvalget: 9. mars kl. 9.00 på Hagelin.
• Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial: 9. mars kl. 13.00, formannskapssalen.
Møter i folkevalgte organ holdes for åpne dører, bortsett fra saker som er unntatt offentlighet.
Trykker du
når du er på facebooksiden til
Kristiansund kommune, får du nyheter fra
kommunen automatisk på veggen din.