TRITON – tenketank havbruk

NOTAT, 04.03.17
TRITON – tenketank havbruk
1 Kort om TRITON
TRITON tenketank har fungert i ca. ¾ år. Forløperen ble kalt «Seniortanken» og var opprinnelig en
klubb av folk som hadde lang fartstid i havbruksindustrien og likte å komme sammen. Etter hvert ble
det utviklet et konsept som mer har en ambisjon å bringe til torgs problemstillinger som vi mener de
3 næringsorganisasjonene (Norsk Industri, Sjømat Norge og Norske Sjømatbedrifters Landsforening)
ikke greier eller vil ta skikkelig tak i.
Vi introduserte begrepet «tenketank» for å legge listen høyt. Civita’s mønster på en tenketanks
program er det idéelle (skikkelige debattmøter, egne utredninger og analyser).
TRITON er ikke en medlemsorganisasjon, men forsøker å få finansiert driften ved at selskaper
sponser. Pr. nå har vi 4 bedrifter (Gigante, Nordlaks, Alsaker, Lovundlaks). M.a.o. TRITON
representerer ingen organisasjon eller politisk parti.
2 Driftskonseptet
Driftskonseptet er å avholde nettmøter som folk kan strømme. I tillegg ønsker vi å produsere
«pamfletter» som enten inneholder innlegg om temaet som debatteres, analyser eller utredninger. På
hjemmesiden (www.triton-tenketank.no) legger vi ut artikler sakset fra andre kilder og skriver selv.
Vi har et samarbeid med IntraFish/Fiskeribladet Fiskaren. TRITON temaene blitt fulgt opp
redaksjonelt.
3 Hvem er med?
Undertegnede har en lang fartstid i havbruksnæringen bla.a. som leder for Hydro Seafood i 90-årene,
adm.dir. i FHL (Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening), styreformann i 12 år i Nordlaks,
styremedlem i laksebørsen Fish Pool ASA.
Til støtte for mitt lederskap av TRITON har jeg et arbeidsutvalg bestående av:
Lars Liabø, Kontali
Kjell Lorentsen, Gigante
Bjørn Hersoug, Norges Fiskerihøgskole.
Karl Almås, SINTEF.
Even Søfteland, Capmare
4
TRITON programmet hittil
 Mai 2014: «Tanker om veien mot havbrukets «Horisont 2050». Leie og ikke eie
oppdrettslokaliteter/ressursrente. Pamflett ligger på hjemmesiden, inkl. presseutklipp
m/kommentarer.
2



17/8-16: «Veikartet til 2050». (Fiskeriminister Per Sandberg, Ingrid Heggø, Ap, Karl Almås,
SINTEF.)
26/10-16: FOTAVTRYKKET – skostørrelse og grønnfarge. (HI, Skandinavisk
Naturovervåking, SteenstrupStordrange)
16/1 2017: «Markedsavgiften -til sorg eller glede for norske sjømatbedrifter?» (PWC,
Sjømatrådet) + pamflett.
Valget av temaer gjøres gjerne i samarbeid med andre institusjoner og organisasjoner. Målsettingen
er å få belyst de mer prinsipielle sidene av problemstillinger som rekker lenger ut i tid enn de
dagsaktuelle.
Røa, 4.mars 2017
Jostein Albert Refsnes