Læs mere om job i Statens Administration i vores karrierefolder

VIL DU VÆRE
EN DEL AF
VORES TEAM?
”Du bliver en del af en arbejdsplads,
hvor du selv kan præge dine arbejds­
opgaver, og den måde de skal løses
på. Det har været fedt at komme
ind som nyuddannet og føle, at du
bliver respekteret, selv om du er ny.
Det er også rart at være en del af et større
arbejdsfællesskab i en stor organisation.
Der er en rigtig god grundstemning
i Statens Administration og rigtig
meget gåpåmod og pionerånd.
Det er en arbejdsplads, hvor to dage
ikke er ens, og som du glæder dig til
at møde ind til hver dag.”
Kasper, controller, cand.merc i økonomistyring
2
Hvem er vi?
Statens Administration er en styrelse i Finans­ministeriets
koncern, som udover Finans­ministeriets Departement
består af 4 styrelser: Moderniserings­styrelsen,
Digitaliserings­­styrelsen, Statens It og Statens
Administration.
Statens Administration håndterer en række lønog regnskabsopgaver for ca. 160 stats­institutioner
og arbejder ud fra Finansministeriets vision om at
være rollemodel for effektivisering, drift og udvikling
af den offentlige sektor i Danmark.
Statens Administration har, som en del af regeringens
plan for ”Bedre Balance”, flyttet 220 arbejdspladser fra
København til Hjørring. Cirka 80 % af medarbejderne
er løn- og regnskabsmedarbejdere, der leverer vores
kerne­ydelser i form af løn og regnskab til vores ca.
160 kunder i staten. De øvrige 20 % er akademikere,
som arbejder med ledelses- og direktions­betjening
og optimering og kvalitetssikring.
3
Hvem er du?
Statens Administration søger løbende
kandidater inden for bl.a. økonomi, jura,
ledelse, IT og kommunikation.
Din uddannelsesmæssige baggrund
er ikke det væsentligste for os.
Vigtigst er det, at du har en iværksætter
i maven, og har mod på at bringe dine
kompetencer i spil i de udfordrende opgaver,
som den fortsatte udvikling af Statens
Administration byder på.
4
En ambitiøs arbejdsplads
Statens Administration er en arbejds­
plads i konstant udvikling. Du arbejder
sammen med engagerede kollegaer,
hvor der er fokus på høj kvalitet i
opgavevaretagelsen, effektivitet og
god service til kunderne.
Ambitionen er konstant at undersøge
nye måder at løse vores opgaver på;
måder der både er mere effektive
og højner kvaliteten til gavn for vores
kunder. Det betyder, at der altid er
spændende projekter i gang, som
du kan biddrage til. Vi vil gerne være
kendt som en arbejdsplads med
solidt samarbejde og plads til faglige
udfordringer.
5
”Vi er en arbejdsplads med en flad organisations­struktur
og hurtige beslutningsgange, så der er ikke langt fra idé til
beslutning og handling. Samtidig får du meget afvekslende
opgaver, og jeg elsker, at der aldrig er to arbejdsdage, der
er ens. Der sker noget nyt hver dag.
Der er stor forskellighed hvad angår uddannelse og
erfaringsgrundlag. Og det er der stor respekt omkring.
Du møder aldrig ”det plejer vi ikke her”, men der er
altid stor åbenhed og gensidig respekt. Hvis du har en
god idé til opgaveløsningen, så bliver der altid lyttet.”
Lydia, jurist i Direktionssekretariatet
6
Innovative løsninger
Statens Administration har en vision om at være
administrationspolitisk rollemodel og gå forrest
når det kommer til innovative løsninger på
arbejdspladsen.
Vi har blandt andet igangsat et større projekt med
fokus på software robotter. Ved at implementere
robotteknologi kan vi frigøre ressourcer, så vi kan
fokusere på nye opgaver, udvidelse af opgaveporte­
føljer og kvalitetsoptimering – og dermed skabe de
bedste forudsætninger for vores kunder i fremtiden.
7
Statens Administration
Arsenalvej 33
9800 Hjørring
T 33 92 98 00
[email protected]
Wstatens-adm.dk
Find os på LinkedIn:
statens-administration
Se karrieremuligheder:
fm.dk/job-og-karriere