Kursusprogram 2017

 Marts2017
Kursusoversigt2017
Dato
17.Juni
1.Juli
12‐14.Maj
12.August
8.Oktober
18.‐19.
November
Kursus
Grundlæggende
klikker.
Fællesarrange‐
ment
Hundefører
weekend
Hvalpeogung
Hundetræning
Legeudvikling
Efteruddannelse
Instruktør
AnneDaugaard
Sted
DcHBrædstrup
Arrangør
Kredsbestyrelse
ÅlborgZoo
Arrangør
Uddannelsesud‐
valg
IlseH.Pedersen
Himmerlands‐
gården
Pris
300,‐
Deadline
1.juni
Målgruppe
TGUaspiranter
DcHProgram
1.juni
Medlemmerder
harkredshverv
900,‐
Fåledige
pladser
Allemedlemmer
DcHBjerring‐
bro
300,‐
1.august
Erfarnetrænere
MajbrittSchunck
DcHOdder
500,‐
1.august
Trænere
BettinaSabinsky
JanØstergaard
ThomasLinhus
ViborgVan‐
drerhjem
1750,
1oktober
Trænere
Yderligereoplysningerfremgårafvedhæftedeinvitationer.Tilmeldingtilefteruddannelse,
gerneiprioriteretrækkefølgefremsendesgennemlokalforeningsformandenpåmailtil:
[email protected]
Benytvenligsttilmeldingsskema.
Invitationtilfællesarrangementden1.juliogViborg‐kursusinovemberudsendessenere.
Tilmeldingerbindende.Betalingsoversigtfremsendesefterdeadline.
Vel mødt til spændende kursusdage! Venlig hilsen pva. udvalget Anne Wedel Uddannelsesudvalget Kreds 3 Formand Anne Wedel Mobil 29630102 Mail: [email protected] GRUNDLÆGGENDE KLIKKER TRÆNING ( DcH Program) Kurset er målrettet aspiranter der underviser i DcH program og IKKE i forvejen har det store kend‐
skab til klikker træning. Uddannede trænere kan deltage hvis der er ledige pladser. 






Kurset er en blanding af teori og praksis Du hører lidt om teorien bag og begreber der benyttes i forbindelse med klikkertræning Der arbejdes praktisk med nogle af DcH programmets øvelser Brug af target/platform samt træning i praksis Du skal have gennemført DcH´s Trænergrunduddannelse/grundforløb. Du skal helst medbringe egen hund men det er også muligt at deltage som observatør. Der er plads til max. 10 kursister Underviser: Kredsinstruktør Anne Daugaard Dato: 17. juni Sted: DcH Brædstrup, Fredsbovej20, 8740 Brædstrup Program: Morgenmad kl. 8.30, kursus kl. 9.00 –16.00 incl. Frokost og kaffe. Pris: 300,‐ Deadline for tilmelding den 1. juni med oplysning om navn, årstal for uddannelse, e‐mail og data på hund. Tilmelding kun gennem lokalforening. Uddannelsesudvalget Kreds 3 Formand Anne Wedel Mobil 29630102 Mail: [email protected] HVALPE OG UNGHUNDETRÆNING. KURSUS FOR DEN ERFARNE TRÆNER. Kom godt i gang med den vigtige socialisering og miljøtræning af hvalpen, så den bliver godt rustet til den træder ind i en god og spændende fremtid med sin nye familie. Kast dig ud i de sjove øvelser med hundefører og hvalpe, så vi opbygger deres samarbejde og hvalpens selvtillid og dermed gør dem godt rustet til det videre samarbejde. Giv hundeførerne viden om pådragelse, kærlig konsekvens, udviklingsfaser med tips og træning af teenagehvalpe, hundesprog, legeøvelser, kropskontroløvelser, samarbejdsøvelser, brug af fløjte og håndtegn, belønningsformer og træningsmetoder. 


GØR DIN KLUB KLAR TIL AT MODTAGE EN MASSE NYE HVALPE HVAD SKAL DER TIL? HVORDAN KOMMER VI I GANG? Underviser: Kredsinstruktør Ilse Hjelmted Pedersen Sted: DcH Bjerringbro, Borrevej 46, 8850 Bjerringbro Program: Morgenmad 8.30, kursus 9.00 – 16.00 incl. Frokost og kaffe Pris: 300,‐ Kurset er en blanding mellem teori og praktik, husk fornuftig påklædning i forhold til vejret. Der skal IKKE medbringes egne hunde. Deadline for tilmelding den 1. august på mail til Anne Wedel med oplysning om Navn, uddannet år og e‐mail. Uddannelsesudvalget Kreds 3 Formand Anne Wedel Mobil 29630102 Mail: [email protected] 23‐02‐2017
Vil du gerne brug leg som effektiv belønning, når du træner
din hund?
På dette kursus har vi fokus på, hvordan leg kan blive til en bedre belønning for din hund.
Der vil blive taget udgangspunkt i den enkelte hund som individ, og vi kigger på, hvilken
type leg, som lige præcis din hund synes er sjovest. Vi ser på, hvad der er godt, og hvad
der kan blive bedre.
Vi har også fokus på, hvor legetøjet leveres, og hvor længe legen bør foregår.
Øvrige fokus punkter er





Tug of war (trækleg)
Fjernbelønning
Leg med bold
Bytteleg
Hundeførers rolle i lege
Kort og godt så bliver det et kursus med meget sjov og leg mellem hund og fører, og måske du oven i købet får en bedre relation til din hund.
Uddannelsesudvalget Kreds 3 Formand Anne Wedel Mobil 29630102 Mail: [email protected] Majbritt Schunck er instruktør i Catch Sjælland. Hun fik sin første hund som 11 årig – en Shetlands sheep dog. Interessen for hunde voksede støt og med tiden blev det interessen for brugshundesport i almindelighed og politihunde i særde‐
leshed, der fængede. De første brugshunde var schæfere men siden er kærligheden faldet på racen malinois. Det blev den første malinois der for alvor satte gang i interessen for de forskellige læringsmetoder og muligheder. Majbritt har taget KLIKKER INSTRUKTØR kursus ved Canis. Derudover har hun deltaget ved kur‐
ser/ foredrag med Peter Zeiner, Siv Svendsen, Lori Stevens, Grisha Steward, James Sherpell, Thomas Stokke, Tobias Gustavsson, Gry Løberg, Charlotte Frigast og flere andre. Ferie og fritid bliver brugt til at deltage i fællesskab med andre hundeførere og hun deltager i Clikker Camps i DK, CatchCamp i Norge og kurser som DogParkour, Skydd, rundering mv. For Majbritt er det vigtigt også at kunne undervise hundens fører og hun har taget 120 voksen pædagogisk grundkursus somløbende er blevet suppleret. Majbritt træner selv i Dansk Politihundeforening med sin malinois tæve. Husets maskot er den ældre westhighlander terrie. Majbritt arbejder til dagligt i Københavns politi, Efterforskningsenheden. Dato: Søndag den 8. oktober kl. 9.00 – 16.00. Morgenmad 8.30, frokost og eftermiddagskaffe m. brød Sted: DcH Odder, Rudehavvej 152A, 8300 Odder Pris: 500,‐ Der er plads til 5‐6 hunde. Har du lyst til at have din hund med bedes du skrive en begrundet ansøgning med oplysning om forudgående kendskab til emnet. Instruktøren udpeger derefter de hunde der kan deltage på kurset. Deadline for tilmelding 1. august på mail til Anne Wedel. Tilmelding kun gennem lokalforenin‐
gen. Ansøgning om at medbringe hund på mail direkte til Anne Wedel Uddannelsesudvalget Kreds 3 Formand Anne Wedel Mobil 29630102 Mail: [email protected] Tilmeld: Grundlæggende klikker. Deadline 1. juni Medlemsnr. Uddannet år. Navn e‐mail Tilmeld: Hvalpe og unghunde. Deadline 1. august Medlemsnr. Uddannet år Navn e‐mail Tilmeld: Legeudvikling. Deadline 1. august Oplysning om hund mailes direkte til: [email protected] Medlemsnr. Uddannet år Navn e‐mail Uddannelsesudvalget Kreds 3 Formand Anne Wedel Mobil 29630102 Mail: [email protected] Hund